GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms. Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

At Green Dragon Int'l Logistics Corp., we not only strive to satisfy our clients with perfect services, but also want to create a long term relationship with esteemed clients. We always consider the benefits of clients as the first target in our d...

Xem thêm >>
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Ref #29904 | 11-05-2022 17:46

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Shanghai | Vietnam-China (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
CY / CY
Hàng thường
Thứ 3 5 Ngày
Đi thẳng
230.000
₫/cbm
575.000₫
Chi tiết
THC 115.000₫ / CBM
AMS 115.000₫ / Set
CFS 115.000₫ / CBM
Bill fee 115.000₫ / Set
Fuel surcharge 115.000₫ / CBM
-
805.000₫ 31-05-2022
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 233 Lượt xem