DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 136 Chu Van An Str, Ward 26, Binh Thanh District, Hochiminh City
  • +84 +8428 6290 2008
  • dgs.com.vn

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 19 Ngày
Đi thẳng
4.816.614
Chi tiết
THC 2.765.520 VNĐ / Cont
BILL 921.840 VNĐ / B/L
SEAL 207.414 VNĐ / Cont
AMS 921.840 VNĐ / B/L
169.388.100 174.204.714 14-06-2021
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 19 Ngày
Đi thẳng
6.199.374
Chi tiết
THC 4.148.280 VNĐ / Cont
BILL 921.840 VNĐ / B/L
SEAL 207.414 VNĐ / Cont
AMS 921.840 VNĐ / B/L
207.414.000 213.613.374 14-06-2021
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 19 Ngày
Đi thẳng
6.199.374
Chi tiết
THC 4.148.280 VNĐ / Cont
BILL 921.840 VNĐ / B/L
SEAL 207.414 VNĐ / Cont
AMS 921.840 VNĐ / B/L
207.414.000 213.613.374 14-06-2021

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
4.815.200
Chi tiết
THC 2.778.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
90.285.000 95.100.200 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.204.200
Chi tiết
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
115.750.000 121.954.200 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.204.200
Chi tiết
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
115.750.000 121.954.200 31-03-2021

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
4.768.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 2.778.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
87.970.000 92.738.900 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.157.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
160.892.500 167.050.400 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.157.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
163.207.500 169.365.400 31-03-2021

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #4741 | 17-03-2021 09:31

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 91.442.500 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: 13 Ngày
ETD: 26/3/2021
Ghi chú: LIÊN HỆ : 0359859911

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #4473 | 22-01-2021 11:36

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 137.802.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 28-02-2021
T/T: 19 Ngày
ETD: 30/1/2021
Ghi chú: LIÊN HỆ : 0359859911

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #4462 | 21-01-2021 11:48

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Southampton, Southampton, England, United Kingdom
Cước: 250.776.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 05-02-2021
T/T: 24 Ngày
ETD: 2/2/2021
Ghi chú: LIÊN HỆ : 0359859911

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #4461 | 21-01-2021 11:44

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 70.638.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 10 Ngày
ETD: 29/01/2021
Ghi chú: LIÊN HỆ : 0359859911

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
6.148.560
Chi tiết
DOC 931.600 VNĐ / B/L
THC 4.192.200 VNĐ / Cont
SEAL 209.610 VNĐ / Cont
AMS 815.150 VNĐ / B/L
135.082.000 141.230.560 28-02-2021

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #4449 | 20-01-2021 08:59

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
Cước: 71.796.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 10-02-2021
T/T: 23 Ngày
ETD: 8/1/2021
Ghi chú: LIÊN HỆ : 0359859911

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #4435 | 18-01-2021 13:36

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 192.228.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 10-02-2021
T/T: 32 Ngày
ETD: 6/2/2020
Ghi chú: LIÊN HỆ : 0359859911