DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 136 Chu Van An Str, Ward 26, Binh Thanh District, Hochiminh City
  • +84 +8428 6290 2008
  • dgs.com.vn

DGS Logistics LTD Co.,

2021-05-31 14:00

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 19 Ngày
Đi thẳng
4.816.614
Chi tiết
THC 2.765.520 VNĐ / Cont
BILL 921.840 VNĐ / B/L
SEAL 207.414 VNĐ / Cont
AMS 921.840 VNĐ / B/L
169.388.100 174.204.714 14-06-2021
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 19 Ngày
Đi thẳng
6.199.374
Chi tiết
THC 4.148.280 VNĐ / Cont
BILL 921.840 VNĐ / B/L
SEAL 207.414 VNĐ / Cont
AMS 921.840 VNĐ / B/L
207.414.000 213.613.374 14-06-2021
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 19 Ngày
Đi thẳng
6.199.374
Chi tiết
THC 4.148.280 VNĐ / Cont
BILL 921.840 VNĐ / B/L
SEAL 207.414 VNĐ / Cont
AMS 921.840 VNĐ / B/L
207.414.000 213.613.374 14-06-2021

DGS Logistics LTD Co.,

2021-03-17 10:41

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
4.815.200
Chi tiết
THC 2.778.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
90.285.000 95.100.200 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.204.200
Chi tiết
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
115.750.000 121.954.200 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.204.200
Chi tiết
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
115.750.000 121.954.200 31-03-2021

DGS Logistics LTD Co.,

2021-03-17 09:35

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
4.768.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 2.778.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
87.970.000 92.738.900 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.157.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
160.892.500 167.050.400 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.157.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
163.207.500 169.365.400 31-03-2021