DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 136 Chu Van An Str, Ward 26, Binh Thanh District, Hochiminh City
  • +8428 6290 2008
  • dgs.com.vn

DGS Logistics LTD Co.,

2020-02-25 09:10

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container ETD Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Auckland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Auckland, Auckland, New Zealand
20'GP Chủ nhật 28 Ngày
Chuyển tải
3.756.130
Bao gồm
DOC 886.540 VNĐ / B/L
thc 2.682.950 VNĐ / Cont
SEAL 186.640 VNĐ / Cont
17.030.900 20.787.030 15-03-2020
Khác