DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms. LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms. LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • 136 Chu Van An Str, Ward 26, Binh Thanh District, Hochiminh City
 • +84 +8428 6290 2008
 • dgs.com.vn

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #89007 | 15-11-2023 16:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Damietta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Damietta, Egypt
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 35 Ngày
Chuyển tải
6.357.000₫
Chi tiết
THC 3.300.750₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 244.500₫ / Cont
ENS 978.000₫ / Cont
TELEX 855.750₫ / Cont
30.562.500₫ 36.919.500₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #88837 | 13-11-2023 11:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hamad
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamad, Doha, Qatar
20'GP Thứ 2 26 Ngày
Chuyển tải
5.387.800₫
Chi tiết
THC 3.183.700₫ / Cont
BILL 1.102.050₫ / Cont
SEAL 244.900₫ / Cont
TELEX 857.150₫ / Cont
19.592.000₫ 24.979.800₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Hamad
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamad, Doha, Qatar
40'GP Thứ 2 26 Ngày
Chuyển tải
6.857.200₫
Chi tiết
THC 4.653.100₫ / Cont
BILL 1.102.050₫ / Cont
SEAL 244.900₫ / Cont
TELEX 857.150₫ / Cont
26.939.000₫ 33.796.200₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 7 22 Ngày
Đi thẳng
7.975.500₫
Chi tiết
THC 3.190.200₫ / Cont
BILL 1.104.300₫ / Cont
SEAL 245.400₫ / Cont
AMS 858.900₫ / Cont
TELEX 736.200₫ / Cont
HANDLING AT DEST 1.840.500₫ / Cont
31.779.300₫ 39.754.800₫ 25-11-2023
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 7 22 Ngày
Đi thẳng
9.447.900₫
Chi tiết
THC 4.662.600₫ / Cont
BILL 1.104.300₫ / Cont
SEAL 245.400₫ / Cont
AMS 858.900₫ / Cont
TELEX 736.200₫ / Cont
HANDLING AT DEST 1.840.500₫ / Cont
38.895.900₫ 48.343.800₫ 25-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #87916 | 08-11-2023 10:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 22 Ngày
Chuyển tải
5.392.200₫
Chi tiết
THC 3.308.850₫ / Cont
BILL 1.102.950₫ / Cont
SEAL 245.100₫ / Cont
TELEX 735.300₫ / Cont
9.313.800₫ 14.706.000₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Thứ 2/ Thứ 4 22 Ngày
Chuyển tải
6.617.700₫
Chi tiết
THC 4.534.350₫ / Cont
BILL 1.102.950₫ / Cont
SEAL 245.100₫ / Cont
TELEX 735.300₫ / Cont
13.725.600₫ 20.343.300₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #87904 | 08-11-2023 10:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 35 Ngày
Chuyển tải
7.720.650₫
Chi tiết
THC 4.656.900₫ / Cont
BILL 1.102.950₫ / Cont
SEAL 245.100₫ / Cont
ENS 980.400₫ / Cont
TELEX 735.300₫ / Cont
28.921.800₫ 36.642.450₫ 15-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 7 38 Ngày
Đi thẳng
6.601.500₫
Chi tiết
THC 4.523.250₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 244.500₫ / Cont
AMS 855.750₫ / Cont
52.567.500₫ 59.169.000₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #12038 | 13-10-2022 09:38

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chicago, Cook, Illinois, United States
Cước: 151.326.000₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-10-2022
T/T: 35 Ngày
ETD:
Ghi chú: CONTACT : 0359859911
 • Bình luận
 • Chia sẻ

DGS Logistics LTD Co.,

Ref #12037 | 13-10-2022 09:36

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 40.834.000₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-10-2022
T/T: 25 Ngày
ETD:
Ghi chú: SUBJECT LCC ( THC, BILL,SEAL, TELEX , HDL FEE )
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'RF Thứ 4/ Thứ 6 37 Ngày
Đi thẳng
8.530.650₫
Chi tiết
THC 5.526.900₫ / Cont
BILL 1.081.350₫ / B/L
SEAL 240.300₫ / Cont
AMS 961.200₫ / B/L
TELEX 720.900₫ / B/L
165.807.000₫ 174.337.650₫ 14-10-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 45 Ngày
Đi thẳng
5.928.690₫
Chi tiết
THC 3.095.300₫ / Cont
BILL 952.400₫ / B/L
SEAL 214.290₫ / Cont
AMS 952.400₫ / Cont
TELEX 714.300₫ / Cont
135.717.000₫ 141.645.690₫ 10-10-2022
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 45 Ngày
Đi thẳng
7.547.770₫
Chi tiết
THC 4.714.380₫ / Cont
BILL 952.400₫ / B/L
SEAL 214.290₫ / Cont
AMS 952.400₫ / Cont
TELEX 714.300₫ / Cont
184.527.500₫ 192.075.270₫ 10-10-2022
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 45 Ngày
Đi thẳng
7.547.770₫
Chi tiết
THC 4.714.380₫ / Cont
BILL 952.400₫ / B/L
SEAL 214.290₫ / Cont
AMS 952.400₫ / Cont
TELEX 714.300₫ / Cont
184.527.500₫ 192.075.270₫ 10-10-2022
 • Bình luận
 • Chia sẻ