DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

2021-03-17 10:41

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
4.815.200
Chi tiết
THC 2.778.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
90.285.000 95.100.200 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.204.200
Chi tiết
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
115.750.000 121.954.200 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.204.200
Chi tiết
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
115.750.000 121.954.200 31-03-2021

DGS Logistics LTD Co.,

2021-03-17 09:35

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
4.768.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 2.778.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
87.970.000 92.738.900 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.157.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
160.892.500 167.050.400 31-03-2021
Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.157.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
163.207.500 169.365.400 31-03-2021

DGS Logistics LTD Co.,

2021-03-17 09:31

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4741
Ngày đăng: 17-03-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 91.442.500 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: 13 Ngày
ETD: 26/3/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911