DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
HO CHI MINH - HONG KONG HOT RATES Ref #527
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 15-01-2020
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hong Kong, Hong Kong
Cước: 1.165.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2020
T/T: 4 Ngày
ETD:
Ghi chú:
freetime 14 DEM + 7 DET