DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
CƯỚC RẺ TUYẾN HCM - COLOMBO Ref #4741
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 17-03-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 91.442.500 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: 13 Ngày
ETD: 26/3/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
HOT ... HCM / LONG BEACH Ref #4473
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 22-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 137.802.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 28-02-2021
T/T: 19 Ngày
ETD: 30/1/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
CÓ SẴN BOOK HO CHI MINH// SOUTHAMPTON Ref #4462
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 21-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Southampton, Southampton, England, United Kingdom
Cước: 250.776.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 05-02-2021
T/T: 24 Ngày
ETD: 2/2/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
CÓ SPACE HO CHI MINH - COLOMBO Ref #4461
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 21-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 70.638.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 10 Ngày
ETD: 29/01/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
HO CHI MINH / DAMMAM CƯỚC RẺ Ref #4449
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 20-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
Cước: 71.796.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 10-02-2021
T/T: 23 Ngày
ETD: 8/1/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
HCM / NYC Ref #4435
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 18-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 192.228.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 10-02-2021
T/T: 32 Ngày
ETD: 6/2/2020
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
CÓ BOOKING HCM/ KARACHI Ref #4434
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 18-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Karachi, Sindh, Pakistan
Cước: 96.114.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 20 Ngày
ETD: 24/01/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
CÓ BOOKING HO CHI MINH // SOUTHAMPTON // 1*20GP Ref #4433
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 18-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Southampton, Southampton, England, United Kingdom
Cước: 120.432.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 02-02-2021
T/T: 32 Ngày
ETD: 1/2/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
HCM - GDANSK Ref #4414
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 14-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Gdansk, Pomorskie, Poland
Cước: 203.175.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 32 Ngày
ETD: 25/01/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
BOOKING HCM - COLOMBO Ref #4394
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 13-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 69.660.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 23-01-2021
T/T: 29 Ngày
ETD: 22/01/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911