DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
8291 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
4.815.200
Chi tiết
THC 2.778.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
90.285.000 95.100.200 31-03-2021
8291 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.204.200
Chi tiết
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
115.750.000 121.954.200 31-03-2021
8291 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.204.200
Chi tiết
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
AMS 926.000 VNĐ / B/L
115.750.000 121.954.200 31-03-2021
8288 Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2 / Thứ 5 / Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
4.768.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 2.778.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
87.970.000 92.738.900 31-03-2021
8288 Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Thứ 2 / Thứ 5 / Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.157.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
160.892.500 167.050.400 31-03-2021
8288 Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 2 / Thứ 5 / Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.157.900
Chi tiết
DOC 879.700 VNĐ / B/L
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
SEAL 185.200 VNĐ / Cont
ENS 926.000 VNĐ / B/L
163.207.500 169.365.400 31-03-2021