DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 136 Chu Van An Str, Ward 26, Binh Thanh District, Hochiminh City
  • +8428 6290 2008
  • dgs.com.vn

DGS Logistics LTD Co.,

2020-10-29 16:46

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 2/ Thứ 7 21 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Bao gồm
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
31.414.500 37.441.430 30-11-2020
Khác

DGS Logistics LTD Co.,

2020-10-29 16:40

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
4.630.730
Bao gồm
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
19.779.500 24.410.230 15-11-2020
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Bao gồm
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
32.112.600 38.139.530 15-11-2020
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Bao gồm
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
32.112.600 38.139.530 15-11-2020
Khác

DGS Logistics LTD Co.,

2020-10-29 13:57

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
4.165.330
Bao gồm
THC 2.327.000 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
116.350 4.281.680 30-11-2020
Khác