DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 136 Chu Van An Str, Ward 26, Binh Thanh District, Hochiminh City
  • +84 +8428 6290 2008
  • dgs.com.vn