CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT LOGISTICS
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT LOGISTICS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT LOGISTICS

Người liên hệ: Mr Tiến Đặng

Chức vụ: Sale Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT LOGISTICS

2020-11-26 17:18

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Karachi
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Thứ 5 18 Ngày
Đi thẳng
3.891.100
Chi tiết
THC 2.796.000 VNĐ / Cont
BILL 885.400 VNĐ / B/L
SEAL 209.700 VNĐ / Cont
30.290.000 34.181.100 14-12-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT LOGISTICS

2020-11-25 16:26

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Busan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 4/ Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
5.289.100
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 885.400 VNĐ / B/L
SEAL 209.700 VNĐ / Cont
8.155.000 13.444.100 14-12-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT LOGISTICS

2020-11-24 10:45

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
1.095.100
Chi tiết
BILL 885.400 VNĐ / B/L
SEAL 209.700 VNĐ / Cont
1.631.000 2.726.100 14-12-2020