TGI CO.,LTD

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

TGI is a group of companies providing full logistics services. We are especially strong in direct consolidation to UK and Canada, as well as import consolidation from China, Hongkong, Korea for garment and shoe materials. Through 10 years of succ...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
Đi thẳng
5.641.900₫
Chi tiết
THC 4.415.400₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
29.436.000₫ 35.077.900₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shunde(Leliu)
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shunde(Leliu), Shunde, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
1.698.200₫
Chi tiết
THC 485.200₫ / Cont
BILL 970.400₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.698.200₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
4.124.200₫
Chi tiết
THC 2.911.200₫ / Cont
BILL 970.400₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
1.213.000₫ 5.337.200₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Hai Phong Port)
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
4.759.920₫
Chi tiết
THC 1.682.800₫ / Cont
BILL 721.200₫ / Cont
SEAL 72.120₫ / Cont
BAF 2.283.800₫ / Cont
3.485.800₫ 8.245.720₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
5.529.200₫
Chi tiết
THC 4.327.200₫ / Cont
BILL 961.600₫ / Cont
SEAL 240.400₫ / Cont
60.100.000₫ 65.629.200₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Cagayan de Oro City
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Philippines
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
4.314.600₫
Chi tiết
THC 3.116.100₫ / Cont
BILL 958.800₫ / Cont
SEAL 239.700₫ / Cont
8.389.500₫ 12.704.100₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
Đi thẳng
4.076.600₫
Chi tiết
THC 2.877.600₫ / Cont
BILL 959.200₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
16.306.400₫ 20.383.000₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Kolkata
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
Đi thẳng
4.076.600₫
Chi tiết
THC 2.877.600₫ / Cont
BILL 959.200₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
16.306.400₫ 20.383.000₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Leixoes
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Leixoes, Porto, Portugal
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
5.515.400₫
Chi tiết
THC 4.316.400₫ / Cont
BILL 959.200₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
32.373.000₫ 37.888.400₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
Đi thẳng
5.515.400₫
Chi tiết
THC 4.316.400₫ / Cont
BILL 959.200₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
21.102.400₫ 26.617.800₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
TGI CO.,LTD
Quế Hương Ngô (TGI CO.,LTD)