TGI CO.,LTD

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

TGI is a group of companies providing full logistics services. We are especially strong in direct consolidation to UK and Canada, as well as import consolidation from China, Hongkong, Korea for garment and shoe materials. Through 10 years of succ...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tianjin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
20'TK Thứ 3/ Thứ 5/ Chủ nhật 7 Ngày
Chuyển tải
5.432.600₫
Chi tiết
THC 4.251.600₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
11.810.000₫ 17.242.600₫ 28-02-2023

TGI CO.,LTD

Ref #13263 | 02-02-2023 15:00

country
Nơi đi: Taoyuan, Taiwan (TPE)
Nơi đến: Hanoi, Vietnam (HAN)
Cước: 32.359₫/KG
Hiệu lực đến: 28-02-2023
T/T: 2 Ngày
ETD:
Ghi chú: +100/+300

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Oslo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oslo, Oslo, Norway
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
4.015.400₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
28.344.000₫ 32.359.400₫ 28-02-2023

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Da Nang (Da Nang Port)
Shanghai
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'OT Thứ 3/ Thứ 5/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
5.432.600₫
Chi tiết
THC 4.251.600₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
11.810.000₫ 17.242.600₫ 28-02-2023

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Bangkok
Hai Phong
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
6.261.950₫
Chi tiết
THC 4.253.400₫ / Cont
BILL 945.200₫ / Cont
SEAL 236.300₫ / Cont
Telex 827.050₫ / Cont
11.815.000₫ 18.076.950₫ 28-02-2023

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 35 Ngày
Chuyển tải
7.552.000₫
Chi tiết
THC 4.484.000₫ / Cont
BILL 1.062.000₫ / B/L
SEAL 236.000₫ / Cont
AMS 944.000₫ / B/L
Telex 826.000₫ / B/L
84.960.000₫ 92.512.000₫ 28-02-2023

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
7.552.000₫
Chi tiết
THC 4.484.000₫ / Cont
BILL 1.062.000₫ / Cont
SEAL 236.000₫ / Cont
Telex 826.000₫ / Cont
AMS 944.000₫ / Cont
33.040.000₫ 40.592.000₫ 28-02-2023

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
Hai Phong (Dinh Vu Port)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
5.437.200₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
2.364.000₫ 7.801.200₫ 31-01-2023

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Los Angeles
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
CY / CFS
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 22 Ngày
Đi thẳng
236.400₫
/cbm
1.087.440₫
Chi tiết
THC 165.480₫ / CBM
AMS 165.480₫ / Set
CFS 165.480₫ / CBM
Bill fee 591.000₫ / Set
-
1.323.840₫ 31-01-2023

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Changzhou
Hai Duong
Changzhou, Changzhou, Jiangsu, China
Hai Duong, Hai Duong, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Chủ nhật 7 Ngày
Chuyển tải
6.890.400₫
Chi tiết
THC 2.851.200₫ / Cont
BILL 950.400₫ / Cont
SEAL 237.600₫ / Cont
CIC 2.851.200₫ / Cont
3.564.000₫ 10.454.400₫ 31-01-2023
TGI CO.,LTD
Quế Hương Ngô (TGI CO.,LTD)