TGI CO.,LTD

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
100589 Hai Phong (Hai Phong Port)
> Chittagong
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
5.854.190₫
Chi tiết
THC 4.581.540₫
BILL 1.018.120₫
SEAL 254.530₫
47.088.050₫ 52.942.240₫ 30-06-2024
100557 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
5.854.190₫
Chi tiết
THC 4.581.540₫
BILL 1.018.120₫
SEAL 254.530₫
2.545.300₫ 8.399.490₫ 30-06-2024
100451 Hai Phong
> Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
5.854.190₫
Chi tiết
THC 4.581.540₫
BILL 1.018.120₫
SEAL 254.530₫
2.545.300₫ 8.399.490₫ 30-06-2024
100449 Hai Phong (Hai Phong Port)
> Dakar
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Dakar, Senegal
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
5.854.190₫
Chi tiết
THC 4.581.540₫
BILL 1.018.120₫
SEAL 254.530₫
12.726.500₫ 18.580.690₫ 30-06-2024
94704 Hai Phong
> Oregon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oregon, Lucas, Ohio, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 40 Ngày
4.195.600₫
Chi tiết
THC 2.961.600₫
BILL 987.200₫
SEAL 246.800₫
185.100.000₫ 189.295.600₫ 29-02-2024
94687 Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
4.812.600₫
Chi tiết
THC 2.961.600₫
BILL 987.200₫
SEAL 246.800₫
Telex 617.000₫
4.936.000₫ 9.748.600₫ 29-02-2024
92563 Hai Phong
> Hamburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 40 Ngày
4.170.100₫
Chi tiết
THC 2.943.600₫
BILL 981.200₫
SEAL 245.300₫
68.684.000₫ 72.854.100₫ 15-01-2024
92560 Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 7 Ngày
7.113.700₫
Chi tiết
THC 2.943.600₫
BILL 981.200₫
SEAL 245.300₫
CIC 2.943.600₫
2.943.600₫ 10.057.300₫ 15-01-2024
91523 Hai Phong
> Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
5.618.900₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫
BILL 977.200₫
SEAL 244.300₫
73.290.000₫ 78.908.900₫ 15-01-2024
91516 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
4.397.400₫
Chi tiết
THC 3.175.900₫
BILL 977.200₫
SEAL 244.300₫
1.221.500₫ 5.618.900₫ 15-01-2024
  • Hiển thị