TGI CO.,LTD

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

TGI is a group of companies providing full logistics services. We are especially strong in direct consolidation to UK and Canada, as well as import consolidation from China, Hongkong, Korea for garment and shoe materials. Through 10 years of succ...

Xem thêm >>
Nơi đi: Taoyuan, Taiwan (TPE)
Nơi đến: Hanoi, Vietnam (HAN)
Cước: 32.359₫/KG
Hiệu lực đến: 28-02-2023
T/T: 2 Ngày
ETD:
Ghi chú:
+100/+300
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 447 Lượt xem
  • Hiển thị