TGI CO.,LTD

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
82817 Hai Phong
> Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
5.641.900₫
Chi tiết
THC 4.415.400₫
BILL 981.200₫
SEAL 245.300₫
29.436.000₫ 35.077.900₫ 30-09-2023
82251 Shunde(Leliu)
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shunde(Leliu), Shunde, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
1.698.200₫
Chi tiết
THC 485.200₫
BILL 970.400₫
SEAL 242.600₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.698.200₫ 30-09-2023
82240 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
4.124.200₫
Chi tiết
THC 2.911.200₫
BILL 970.400₫
SEAL 242.600₫
1.213.000₫ 5.337.200₫ 30-09-2023
80276 Hai Phong (Hai Phong Port)
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
4.759.920₫
Chi tiết
THC 1.682.800₫
BILL 721.200₫
SEAL 72.120₫
BAF 2.283.800₫
3.485.800₫ 8.245.720₫ 30-09-2023
80273 Ho Chi Minh
> Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
5.529.200₫
Chi tiết
THC 4.327.200₫
BILL 961.600₫
SEAL 240.400₫
60.100.000₫ 65.629.200₫ 30-09-2023
80193 Hai Phong
> Cagayan de Oro City
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Philippines
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 7 Ngày
4.314.600₫
Chi tiết
THC 3.116.100₫
BILL 958.800₫
SEAL 239.700₫
8.389.500₫ 12.704.100₫ 30-09-2023
80162 Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
4.076.600₫
Chi tiết
THC 2.877.600₫
BILL 959.200₫
SEAL 239.800₫
16.306.400₫ 20.383.000₫ 30-09-2023
80160 Hai Phong
> Kolkata
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
4.076.600₫
Chi tiết
THC 2.877.600₫
BILL 959.200₫
SEAL 239.800₫
16.306.400₫ 20.383.000₫ 30-09-2023
80157 Hai Phong
> Leixoes
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Leixoes, Porto, Portugal
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 24 Ngày
5.515.400₫
Chi tiết
THC 4.316.400₫
BILL 959.200₫
SEAL 239.800₫
32.373.000₫ 37.888.400₫ 30-09-2023
80155 Ho Chi Minh
> Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
5.515.400₫
Chi tiết
THC 4.316.400₫
BILL 959.200₫
SEAL 239.800₫
21.102.400₫ 26.617.800₫ 30-09-2023
  • Hiển thị  
TGI CO.,LTD
Quế Hương Ngô (TGI CO.,LTD)