TGI CO.,LTD

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

TGI is a group of companies providing full logistics services. We are especially strong in direct consolidation to UK and Canada, as well as import consolidation from China, Hongkong, Korea for garment and shoe materials. Through 10 years of succ...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai An
Chongqing
Hai An, Hai Phong, Vietnam
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
Chuyển tải
5.441.800₫
Chi tiết
THC 4.258.800₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 236.600₫ / Cont
7.807.800₫ 13.249.600₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Thessaloniki
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
5.441.800₫
Chi tiết
THC 4.258.800₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 236.600₫ / Cont
78.078.000₫ 83.519.800₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
London
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
London, London, England, United Kingdom
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Chủ nhật 45 Ngày
Chuyển tải
5.441.800₫
Chi tiết
THC 4.258.800₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 236.600₫ / Cont
28.392.000₫ 33.833.800₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
5.441.800₫
Chi tiết
THC 4.258.800₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 236.600₫ / Cont
23.660.000₫ 29.101.800₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
5.432.600₫
Chi tiết
THC 4.251.600₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
77.001.200₫ 82.433.800₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jakarta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
CFS / CFS
Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
590.500₫
/cbm
1.440.820₫
Chi tiết
THC 165.340₫ / CBM
AMS 236.200₫ / Set
CFS 165.340₫ / CBM
Bill fee 708.600₫ / Set
Fuel surcharge 165.340₫ / CBM
-
2.031.320₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney, New South Wales, Australia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
4.017.100₫
Chi tiết
THC 2.835.600₫ / Cont
BILL 945.200₫ / Cont
SEAL 236.300₫ / Cont
35.445.000₫ 39.462.100₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Felixstowe
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
5.437.200₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
28.368.000₫ 33.805.200₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Rotterdam
Hai Phong
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'RF Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 40 Ngày
Chuyển tải
6.382.800₫
Chi tiết
THC 5.200.800₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
37.824.000₫ 44.206.800₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
4.018.800₫
Chi tiết
THC 2.836.800₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
18.912.000₫ 22.930.800₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
TGI CO.,LTD
Quế Hương Ngô (TGI CO.,LTD)