TGI CO.,LTD

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr. Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

TGI is a group of companies providing full logistics services. We are especially strong in direct consolidation to UK and Canada, as well as import consolidation from China, Hongkong, Korea for garment and shoe materials. Through 10 years of succ...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Oregon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oregon, Lucas, Ohio, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 40 Ngày
Chuyển tải
4.195.600₫
Chi tiết
THC 2.961.600₫ / Cont
BILL 987.200₫ / Cont
SEAL 246.800₫ / Cont
185.100.000₫ 189.295.600₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 9.183 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
4.812.600₫
Chi tiết
THC 2.961.600₫ / Cont
BILL 987.200₫ / Cont
SEAL 246.800₫ / Cont
Telex 617.000₫ / Cont
4.936.000₫ 9.748.600₫ 29-02-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 671 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Hamburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 40 Ngày
Chuyển tải
4.170.100₫
Chi tiết
THC 2.943.600₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
68.684.000₫ 72.854.100₫ 15-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.310 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
7.113.700₫
Chi tiết
THC 2.943.600₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
CIC 2.943.600₫ / Cont
2.943.600₫ 10.057.300₫ 15-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 147 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
5.618.900₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫ / Cont
BILL 977.200₫ / Cont
SEAL 244.300₫ / Cont
73.290.000₫ 78.908.900₫ 15-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.318 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
4.397.400₫
Chi tiết
THC 3.175.900₫ / Cont
BILL 977.200₫ / Cont
SEAL 244.300₫ / Cont
1.221.500₫ 5.618.900₫ 15-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 132 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong (Hai Phong Port)
Phnom Penh
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Phnom Penh, Phnum Penh, Cambodia
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
4.397.400₫
Chi tiết
THC 3.175.900₫ / Cont
BILL 977.200₫ / Cont
SEAL 244.300₫ / Cont
6.840.400₫ 11.237.800₫ 15-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 73 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong (Hai Phong Port)
Phnom Penh
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Phnom Penh, Phnum Penh, Cambodia
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
5.618.900₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫ / Cont
BILL 977.200₫ / Cont
SEAL 244.300₫ / Cont
12.947.900₫ 18.566.800₫ 15-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 62 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong (Hai Phong Port)
Yangon
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
4.397.400₫
Chi tiết
THC 3.175.900₫ / Cont
BILL 977.200₫ / Cont
SEAL 244.300₫ / Cont
6.107.500₫ 10.504.900₫ 15-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 57 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong (Hai Phong Port)
Yangon
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
5.618.900₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫ / Cont
BILL 977.200₫ / Cont
SEAL 244.300₫ / Cont
12.215.000₫ 17.833.900₫ 15-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 46 Lượt xem