CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK

Người liên hệ: Ms Lan Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CP INTERLINK

2021-03-02 09:28

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG CONTAINER
Ref #8062
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
4.800.000
Chi tiết
T HC 2.880.000 VNĐ / Cont
Bill 960.000 VNĐ / Cont
Seal 240.000 VNĐ / Cont
Telex 720.000 VNĐ / Cont
102.384.000 107.184.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
6.240.000
Chi tiết
T HC 4.320.000 VNĐ / Cont
Bill 960.000 VNĐ / Cont
Seal 240.000 VNĐ / Cont
Telex 720.000 VNĐ / Cont
202.608.000 208.848.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
6.240.000
Chi tiết
T HC 4.320.000 VNĐ / Cont
Bill 960.000 VNĐ / Cont
Seal 240.000 VNĐ / Cont
Telex 720.000 VNĐ / Cont
202.608.000 208.848.000 14-03-2021