Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Người liên hệ: Mr khanh Do

Chức vụ: manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
7580 Hong Kong
> Hai Phong
Hong Kong, Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 19 Ngày
Đi thẳng
6.431.940
Chi tiết
DOC 859.140 VNĐ / Cont
THC 2.647.080 VNĐ / Cont
CIC 2.786.400 VNĐ / Cont
CCF 139.320 VNĐ / Cont
9.752.400 16.184.340 31-01-2021
7580 Hong Kong
> Hai Phong
Hong Kong, Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 19 Ngày
Đi thẳng
10.657.980
Chi tiết
DOC 859.140 VNĐ / Cont
THC 3.970.620 VNĐ / Cont
CIC 5.572.800 VNĐ / Cont
CCF 255.420 VNĐ / Cont
17.066.700 27.724.680 31-01-2021
7580 Hong Kong
> Hai Phong
Hong Kong, Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 19 Ngày
Đi thẳng
10.657.980
Chi tiết
DOC 859.140 VNĐ / Cont
THC 3.970.620 VNĐ / Cont
CIC 5.572.800 VNĐ / Cont
CCF 255.420 VNĐ / Cont
17.066.700 27.724.680 31-01-2021
7193 Nansha
> Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
7.606.408
Chi tiết
DOC 928.800 VNĐ / Cont
THC 2.786.400 VNĐ / Cont
CIC 2.925.720 VNĐ / Cont
Handling fee 696.600 VNĐ / Cont
EMC 268.888 VNĐ / Cont
13.235.400 20.841.808 04-01-2021
7193 Nansha
> Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
12.213.720
Chi tiết
DOC 928.800 VNĐ / Cont
THC 4.179.600 VNĐ / Cont
CIC 5.874.660 VNĐ / Cont
Handling fee 696.600 VNĐ / Cont
EMC 534.060 VNĐ / Cont
24.381.000 36.594.720 04-01-2021
7193 Nansha
> Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
12.213.720
Chi tiết
DOC 928.800 VNĐ / Cont
THC 4.179.600 VNĐ / Cont
CIC 5.874.660 VNĐ / Cont
Handling fee 696.600 VNĐ / Cont
EMC 534.060 VNĐ / Cont
24.381.000 36.594.720 04-01-2021
7192 Xiamen
> Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
6.478.380
Chi tiết
DOC 859.140 VNĐ / B/L
THC 2.623.860 VNĐ / Cont
IMP 208.980 VNĐ / Cont
POS 2.786.400 VNĐ / Cont
16.834.500 23.312.880 03-01-2021
7192 Xiamen
> Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
10.774.080
Chi tiết
DOC 859.140 VNĐ / B/L
THC 4.040.280 VNĐ / Cont
IMP 301.860 VNĐ / Cont
POS 5.572.800 VNĐ / Cont
30.766.500 41.540.580 03-01-2021