DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

IMPORT AND EXPORT ARE THE MAIN STEPS ON BUSINESS ON THE WORLD, MAKES ALL NATIONS AND ALL PEOPLE BE CLOSER, FAMILIAR.TOGETHER. LOGISTICS IS THE MOST IMPORTANT CHAIN TO BRING THINGS AND NEWS TO SPREAD. THIS IS THE ABSOLUTELY TRUTH AND ALSO IS OUR VI...

Xem thêm >>
Nơi đi: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/40GP
Hiệu lực đến: 28-02-2023
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú:
ETD 6/12 FEB Cả nhà có nhu cầu xin liên hệ 0901139080 nhé!!!!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 285 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Wuhan, Wuhan, Hubei, China
Cước: 8.145.450₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Rate include BK, LR, Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báp giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 210 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Yantian, Guangdong, China
Cước: 1.298.550₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báp giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 73 Lượt xem
Nơi đi: Chennai, Tamil Nadu, India
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 12.400.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 25-01-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
subj LCC , liên hệ 0909242138 (Hana) để ép giá
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 121 Lượt xem
Nơi đi: Yantian, Guangdong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 0₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-01-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
subj LCC , liên hệ 0909242138 (Hana) để ép giá
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 133 Lượt xem
Nơi đi: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 0₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-01-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
subj LCC , liên hệ 0909242138 (Hana) để ép giá
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 99 Lượt xem
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: -944.800₫/40GP
Hiệu lực đến: 30-01-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
subj LCC , liên hệ 0909242138 (Hana) để ép giá
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 79 Lượt xem
Nơi đi: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: -1.181.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-01-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
subj LCC , liên hệ 0909242138 (Hana) để ép giá
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 73 Lượt xem
Nơi đi: Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
subj LCC , liên hệ 0909242138 (Hana) để ép giá
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 46 Lượt xem
Nơi đi: Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
subj LCC , liên hệ 0909242138 (Hana) để ép giá
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 47 Lượt xem
 • Hiển thị