DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

IMPORT AND EXPORT ARE THE MAIN STEPS ON BUSINESS ON THE WORLD, MAKES ALL NATIONS AND ALL PEOPLE BE CLOSER, FAMILIAR.TOGETHER. LOGISTICS IS THE MOST IMPORTANT CHAIN TO BRING THINGS AND NEWS TO SPREAD. THIS IS THE ABSOLUTELY TRUTH AND ALSO IS OUR VI...

Xem thêm >>
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Cước: 1.062.900₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Rate include THC,LSS, Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báp giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 65 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Cước: 25.982.000₫/40RF
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báp giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 65 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Bandar Abbas, Iran
Cước: 63.774.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 15 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báp giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 56 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Yokohama, Kanagawa, Japan
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báp giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 57 Lượt xem
Nơi đi: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2022
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Refund 50 USD, Sub: LCC Giá hot xin liên hệ Evy: 0901139080, em báp giá chi tiết nhé!
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 78 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 15-12-2022
T/T: 4 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Refund 25 USD, Sub: LCC
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 191 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 130.410.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-04-2022
T/T: 20 Ngày
ETD: 24APR
Ghi chú:
DIRECT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 326 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
Cước: 130.410.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-04-2022
T/T: 20 Ngày
ETD: 24APR
Ghi chú:
DIRECT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 295 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chicago, Cook, Illinois, United States
Cước: 280.600.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 14-04-2022
T/T: 35 Ngày
ETD: 14APR
Ghi chú:
VIA VAN
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 95 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: San Francisco, California, United States (SFO)
Cước: 185.150₫/KG
Hiệu lực đến: 31-03-2022
T/T: 1 Ngày
ETD: 04DATE A WEEK
Ghi chú:
DIRECT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 263 Lượt xem
 • Hiển thị