DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Jenia Jenia_nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

IMPORT AND EXPORT ARE THE MAIN STEPS ON BUSINESS ON THE WORLD, MAKES ALL NATIONS AND ALL PEOPLE BE CLOSER, FAMILIAR.TOGETHER. LOGISTICS IS THE MOST IMPORTANT CHAIN TO BRING THINGS AND NEWS TO SPREAD. THIS IS THE ABSOLUTELY TRUTH AND ALSO IS OUR VI...

Xem thêm >>
DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD

Ref #37329 | 22-07-2022 16:15

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Hong Kong | Vietnam-Hong Kong (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'RF Thứ 4 8 Ngày
5.654.400₫
Chi tiết
THC 3.769.600₫ / Cont
BILL 942.400₫ / Cont
SEAL 235.600₫ / Cont
AFS 706.800₫ / Cont
38.874.000₫ 44.528.400₫ 05-08-2022
Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'RF Thứ 4 8 Ngày
7.539.200₫
Chi tiết
THC 5.654.400₫ / Cont
BILL 942.400₫ / Cont
SEAL 235.600₫ / Cont
AFS 706.800₫ / Cont
45.942.000₫ 53.481.200₫ 05-08-2022
DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD
Jenia Jenia_nguyen (DNLSHIPPING CORPORATION CO.,LTD)
=