PJSC TransContainer

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Daniil Isakovskiy

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

PJSC TransContainer Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Daniil Isakovskiy

Chức vụ: Senior Sales Managaer

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Giới thiệu

  • Russia, Moscow, 6th floor, office 3, building 6, estate 39, Leningradskaya st., Khimki
  • +844****** Hiện số
  • https://trcont.com

Thông tin liên hệ

  • Russia, Moscow, 6th floor, office 3, building 6, estate 39, Leningradskaya st., Khimki
  • +844****** Hiện số
  • https://trcont.com