CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Jane Thi

Chức vụ: Deputy Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Jane Thi

Chức vụ: Deputy Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Được thành lập từ tháng 01/2005, ASL Logistics là một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế, dịch vụ giao nhận, khai thuê hải quan và vận chuyển nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Hi...

Xem thêm >>
  • Số 31/34A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • +84 28 3512 9759
  • https://www.asl-corp.com.vn/
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
Cước: 207.064.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 30 Ngày
ETD: Mon. Wed, Sat
Ghi chú:
OCEAN FREIGHT USD: 8800/40'GP- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales4@asl-corp.com.vn.
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Gdansk, Pomorskie, Poland
Cước: 207.064.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 35 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
OCEAN FREIGHT USD: 8800/40'GP- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales4@asl-corp.com.vn.
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 124.762.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
OCEAN FREIGHT USD: 5300/40HQ- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales4@asl-corp.com.vn.
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 136.532.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
OCEAN FREIGHT USD: 5800/40HQ- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales4@asl-corp.com.vn.
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 136.532.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
OCEAN FREIGHT USD: 5800/40HQ- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales4@asl-corp.com.vn.
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Wilhelmshaven, Wilhelmshaven, Niedersachsen, Germany
Cước: 207.064.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 35 Ngày
ETD: Mon. Wed, Sat
Ghi chú:
OCEAN FREIGHT USD: 8800/40GP- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales4@asl-corp.com.vn.
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
Cước: 207.064.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 35 Ngày
ETD: Mon. Wed, Sat
Ghi chú:
OCEAN FREIGHT USD: 8800/40GP- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales4@asl-corp.com.vn.
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Antwerp, Paulding, Ohio, United States
Cước: 207.064.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 44 Ngày
ETD: Mon. Wed, Sat
Ghi chú:
OCEAN FREIGHT USD: 8800/40GP- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales4@asl-corp.com.vn.
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 207.064.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 35 Ngày
ETD: Mon. Wed, Sat
Ghi chú:
OCEAN FREIGHT USD: 8800/40GP- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales4@asl-corp.com.vn.
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hamburg, Hamburg, Germany
Cước: 114.120.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 40 Ngày
ETD: Mon. Wed, Sat
Ghi chú:
OCEAN FREIGHT USD: 4850/20'GP- CONTACT: MR. IVAN (PHONG) PHONE: 0335100689 EMAIL: sales4@asl-corp.com.vn.
  • Hiển thị  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)
Jane Thi (CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS))