CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Jane Thi

Chức vụ: Deputy Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
74811 Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
4.257.000₫
Chi tiết
THC 3.074.500₫
BILL 946.000₫
SEAL 236.500₫
17.737.500₫ 21.994.500₫ 12-06-2023
74810 Ho Chi Minh
> Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
4.257.000₫
Chi tiết
THC 3.074.500₫
BILL 946.000₫
SEAL 236.500₫
17.737.500₫ 21.994.500₫ 12-06-2023
74459 Ho Chi Minh
> Mumbai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mumbai, Maharashtra, India
20'GP Thứ 5 10 Ngày
4.255.200₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
15.366.000₫ 19.621.200₫ 11-06-2023
74459 Ho Chi Minh
> Mumbai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mumbai, Maharashtra, India
40'HQ Thứ 5 10 Ngày
5.673.600₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
27.186.000₫ 32.859.600₫ 11-06-2023
74458 Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 6 10 Ngày
4.255.200₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
11.110.800₫ 15.366.000₫ 11-06-2023
74458 Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Thứ 6 10 Ngày
5.673.600₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
20.094.000₫ 25.767.600₫ 11-06-2023
74457 Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 5 25 Ngày
4.255.200₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
15.366.000₫ 19.621.200₫ 14-06-2023
74457 Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Thứ 5 25 Ngày
5.673.600₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
28.131.600₫ 33.805.200₫ 14-06-2023
74456 Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 5 25 Ngày
4.255.200₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
15.366.000₫ 19.621.200₫ 14-06-2023
74456 Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Thứ 5 25 Ngày
5.673.600₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
28.131.600₫ 33.805.200₫ 14-06-2023
  • Hiển thị  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)
Jane Thi (CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS))