CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Jane Thi

Chức vụ: Deputy Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
40088 Ho Chi Minh
> Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7 30 Ngày
6.235.450₫
Chi tiết
THC 2.941.250₫
BILL 1.058.850₫
SEAL 235.300₫
TELEX RELEASE 941.200₫
ENS 1.058.850₫
114.120.500₫ 120.355.950₫ 31-08-2022
40088 Ho Chi Minh
> Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7 30 Ngày
7.764.900₫
Chi tiết
THC 4.470.700₫
BILL 1.058.850₫
SEAL 235.300₫
TELEX RELEASE 941.200₫
ENS 1.058.850₫
207.064.000₫ 214.828.900₫ 31-08-2022
40088 Ho Chi Minh
> Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7 30 Ngày
7.647.250₫
Chi tiết
THC 4.353.050₫
BILL 1.058.850₫
SEAL 235.300₫
TELEX RELEASE 941.200₫
ENS 1.058.850₫
207.064.000₫ 214.711.250₫ 31-08-2022
40087 Ho Chi Minh
> Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7 35 Ngày
6.235.450₫
Chi tiết
THC 2.941.250₫
BILL 1.058.850₫
SEAL 235.300₫
TELEX RELEASE 941.200₫
ENS 1.058.850₫
114.120.500₫ 120.355.950₫ 31-08-2022
40087 Ho Chi Minh
> Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7 35 Ngày
7.764.900₫
Chi tiết
THC 4.470.700₫
BILL 1.058.850₫
SEAL 235.300₫
TELEX RELEASE 941.200₫
ENS 1.058.850₫
207.064.000₫ 214.828.900₫ 31-08-2022
40087 Ho Chi Minh
> Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7 35 Ngày
7.647.250₫
Chi tiết
THC 4.353.050₫
BILL 1.058.850₫
SEAL 235.300₫
TELEX RELEASE 941.200₫
ENS 1.058.850₫
207.064.000₫ 214.711.250₫ 31-08-2022
40035 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
5.531.900₫
Chi tiết
THC 4.354.900₫
BILL 941.600₫
SEAL 235.400₫
124.762.000₫ 130.293.900₫ 31-08-2022
39751 Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
20'GP Thứ 2 7 Ngày
6.235.450₫
Chi tiết
THC 2.941.250₫
BILL 1.058.850₫
SEAL 235.300₫
TELEX RELEASE 941.200₫
AFR FEE 1.058.850₫
15.294.500₫ 21.529.950₫ 31-08-2022
39751 Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'GP Thứ 2 7 Ngày
7.647.250₫
Chi tiết
THC 4.353.050₫
BILL 1.058.850₫
SEAL 235.300₫
TELEX RELEASE 941.200₫
AFR FEE 1.058.850₫
27.059.500₫ 34.706.750₫ 31-08-2022
39751 Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'HQ Thứ 2 7 Ngày
7.647.250₫
Chi tiết
THC 4.353.050₫
BILL 1.058.850₫
SEAL 235.300₫
TELEX RELEASE 941.200₫
AFR FEE 1.058.850₫
27.059.500₫ 34.706.750₫ 31-08-2022
  • Hiển thị  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)
Jane Thi (CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS))