CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Jane Thi

Chức vụ: Deputy Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
81867 Ho Chi Minh
> Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
20'GP Hàng ngày 10 Ngày
6.423.600₫
Chi tiết
THC 3.030.000₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
2.545.200₫ 8.968.800₫ 15-09-2023
81867 Ho Chi Minh
> Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
40'HQ Hàng ngày 10 Ngày
7.999.200₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
4.120.800₫ 12.120.000₫ 15-09-2023
81864 Ho Chi Minh
> Dalian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
20'GP Hàng ngày 12 Ngày
6.423.600₫
Chi tiết
THC 3.030.000₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
2.545.200₫ 8.968.800₫ 15-09-2023
81864 Ho Chi Minh
> Dalian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
40'HQ Hàng ngày 12 Ngày
7.999.200₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
4.120.800₫ 12.120.000₫ 15-09-2023
81861 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
5.332.800₫
Chi tiết
THC 3.030.000₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
2.302.800₫ 7.635.600₫ 15-09-2023
81861 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
6.908.400₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
3.636.000₫ 10.544.400₫ 15-09-2023
81857 Ho Chi Minh
> Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
5.332.800₫
Chi tiết
THC 3.030.000₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
3.272.400₫ 8.605.200₫ 15-09-2023
81857 Ho Chi Minh
> Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
6.908.400₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
5.575.200₫ 12.483.600₫ 15-09-2023
81854 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
5.332.800₫
Chi tiết
THC 3.030.000₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
2.302.800₫ 7.635.600₫ 15-09-2023
81854 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
5.938.800₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
3.636.000₫ 9.574.800₫ 15-09-2023
  • Hiển thị