CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Jane Thi

Chức vụ: Deputy Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
47430 Ho Chi Minh
> Vado
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vado, Bologna, Emilia-Romagna, Italy
20'GP Hàng ngày 34 Ngày
6.250.400₫
Chi tiết
THC 3.005.000₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
78.130.000₫ 84.380.400₫ 31-10-2022
47430 Ho Chi Minh
> Vado
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vado, Bologna, Emilia-Romagna, Italy
40'GP Hàng ngày 34 Ngày
7.692.800₫
Chi tiết
THC 4.447.400₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
139.432.000₫ 147.124.800₫ 31-10-2022
47430 Ho Chi Minh
> Vado
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vado, Bologna, Emilia-Romagna, Italy
40'HQ Hàng ngày 34 Ngày
7.692.800₫
Chi tiết
THC 4.447.400₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
139.432.000₫ 147.124.800₫ 31-10-2022
47429 Ho Chi Minh
> La Spezia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
La Spezia, La Spezia, Liguria, Italy
20'GP Hàng ngày 34 Ngày
6.250.400₫
Chi tiết
THC 3.005.000₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
78.130.000₫ 84.380.400₫ 31-10-2022
47429 Ho Chi Minh
> La Spezia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
La Spezia, La Spezia, Liguria, Italy
40'GP Hàng ngày 34 Ngày
7.692.800₫
Chi tiết
THC 4.447.400₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
139.432.000₫ 147.124.800₫ 31-10-2022
47429 Ho Chi Minh
> La Spezia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
La Spezia, La Spezia, Liguria, Italy
40'HQ Hàng ngày 34 Ngày
7.692.800₫
Chi tiết
THC 4.447.400₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
139.432.000₫ 147.124.800₫ 31-10-2022
47427 Ho Chi Minh
> Fos sur Mer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
20'GP Hàng ngày 34 Ngày
6.250.400₫
Chi tiết
THC 3.005.000₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
78.130.000₫ 84.380.400₫ 31-10-2022
47427 Ho Chi Minh
> Fos sur Mer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
40'GP Hàng ngày 34 Ngày
7.692.800₫
Chi tiết
THC 4.447.400₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
139.432.000₫ 147.124.800₫ 31-10-2022
47427 Ho Chi Minh
> Fos sur Mer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
40'HQ Hàng ngày 34 Ngày
7.692.800₫
Chi tiết
THC 4.447.400₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
139.432.000₫ 147.124.800₫ 31-10-2022
47426 Ho Chi Minh
> Genoa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
20'GP Hàng ngày 34 Ngày
6.250.400₫
Chi tiết
THC 3.005.000₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
78.130.000₫ 84.380.400₫ 31-10-2022
  • Hiển thị  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)
Jane Thi (CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS))
=