CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms JANE THI

Chức vụ: Deputy Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
20662 Hai Phong
> Lattakia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Lattakia, Syria
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
6.031.400
Chi tiết
THC 2.845.000 VNĐ / Cont
BILL 1.024.200 VNĐ / B/L
SEAL 227.600 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 910.400 VNĐ / B/L
ENS 1.024.200 VNĐ / B/L
229.876.000 235.907.400 31-01-2022
20662 Hai Phong
> Lattakia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Lattakia, Syria
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.397.000
Chi tiết
THC 4.210.600 VNĐ / Cont
BILL 1.024.200 VNĐ / B/L
SEAL 227.600 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 910.400 VNĐ / B/L
ENS 1.024.200 VNĐ / B/L
389.196.000 396.593.000 31-01-2022
20661 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Lattakia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Lattakia, Syria
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
6.031.400
Chi tiết
THC 2.845.000 VNĐ / Cont
BILL 1.024.200 VNĐ / B/L
SEAL 227.600 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 910.400 VNĐ / B/L
ENS 1.024.200 VNĐ / B/L
228.738.000 234.769.400 31-01-2022
20661 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Lattakia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Lattakia, Syria
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.397.000
Chi tiết
THC 4.210.600 VNĐ / Cont
BILL 1.024.200 VNĐ / B/L
SEAL 227.600 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 910.400 VNĐ / B/L
ENS 1.024.200 VNĐ / B/L
386.920.000 394.317.000 31-01-2022
19955 Ho Chi Minh
> Inchon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Inchon, South Korea
20'RF Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
7.130.000
Chi tiết
THC 3.795.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 920.000 VNĐ / B/L
CIC 1.150.000 VNĐ / Cont
28.750.000 35.880.000 25-01-2022
19955 Ho Chi Minh
> Inchon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Inchon, South Korea
40'RF Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
10.120.000
Chi tiết
THC 5.635.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 920.000 VNĐ / B/L
CIC 2.300.000 VNĐ / Cont
49.450.000 59.570.000 25-01-2022
20179 Ho Chi Minh
> Hongkou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hongkou, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
6.095.000
Chi tiết
THC 2.875.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 920.000 VNĐ / B/L
AFS 1.035.000 VNĐ / Cont
13.800.000 19.895.000 31-01-2022
20179 Ho Chi Minh
> Hongkou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hongkou, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
7.475.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 920.000 VNĐ / B/L
AFS 1.035.000 VNĐ / Cont
25.300.000 32.775.000 31-01-2022
20216 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Hamburg
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
6.059.225
Chi tiết
THC 2.858.125 VNĐ / Cont
BILL 1.028.925 VNĐ / B/L
SEAL 228.650 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 914.600 VNĐ / Cont
ENS 1.028.925 VNĐ / Cont
178.347.000 184.406.225 27-01-2022
20216 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Hamburg
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.431.125
Chi tiết
THC 4.230.025 VNĐ / Cont
BILL 1.028.925 VNĐ / B/L
SEAL 228.650 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 914.600 VNĐ / Cont
ENS 1.028.925 VNĐ / Cont
331.542.500 338.973.625 27-01-2022