CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Jane Thi

Chức vụ: Deputy Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
81850 Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Hàng ngày 10 Ngày
6.423.600₫
Chi tiết
THC 3.030.000₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
4.726.800₫ 11.150.400₫ 15-09-2023
81850 Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'HQ Hàng ngày 10 Ngày
7.999.200₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
7.756.800₫ 15.756.000₫ 15-09-2023
81847 Ho Chi Minh
> Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
6.423.600₫
Chi tiết
THC 3.030.000₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
2.424.000₫ 8.847.600₫ 15-09-2023
81847 Ho Chi Minh
> Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
7.999.200₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
3.878.400₫ 11.877.600₫ 15-09-2023
81844 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
6.423.600₫
Chi tiết
THC 3.030.000₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
2.424.000₫ 8.847.600₫ 15-09-2023
81844 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
7.999.200₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
3.878.400₫ 11.877.600₫ 15-09-2023
81839 Ho Chi Minh
> Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
6.423.600₫
Chi tiết
THC 3.030.000₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
2.424.000₫ 8.847.600₫ 15-09-2023
81839 Ho Chi Minh
> Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
7.999.200₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
3.878.400₫ 11.877.600₫ 15-09-2023
81836 Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Hàng ngày 12 Ngày
6.423.600₫
Chi tiết
THC 3.030.000₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
2.545.200₫ 8.968.800₫ 15-09-2023
81836 Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Hàng ngày 12 Ngày
7.999.200₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫
BILL 1.090.800₫
SEAL 242.400₫
TELEX 969.600₫
AFS 1.090.800₫
4.120.800₫ 12.120.000₫ 15-09-2023
  • Hiển thị