CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Jane Thi

Chức vụ: Deputy Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
47426 Ho Chi Minh
> Genoa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
40'GP Hàng ngày 34 Ngày
7.692.800₫
Chi tiết
THC 4.447.400₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
139.432.000₫ 147.124.800₫ 31-10-2022
47426 Ho Chi Minh
> Genoa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
40'HQ Hàng ngày 34 Ngày
7.692.800₫
Chi tiết
THC 4.447.400₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
139.432.000₫ 147.124.800₫ 31-10-2022
47425 Ho Chi Minh
> Valencia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain
20'GP Hàng ngày 34 Ngày
6.250.400₫
Chi tiết
THC 3.005.000₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
78.130.000₫ 84.380.400₫ 31-10-2022
47425 Ho Chi Minh
> Valencia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain
40'GP Hàng ngày 34 Ngày
7.692.800₫
Chi tiết
THC 4.447.400₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
139.432.000₫ 147.124.800₫ 31-10-2022
47425 Ho Chi Minh
> Valencia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain
40'HQ Hàng ngày 34 Ngày
7.692.800₫
Chi tiết
THC 4.447.400₫
BILL 1.081.800₫
SEAL 240.400₫
Telex Release 841.400₫
ENS 1.081.800₫
139.432.000₫ 147.124.800₫ 31-10-2022
47423 Ho Chi Minh
> Barcelona
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Barcelona, Barcelona, Catalunya(Catalonia), Spain
20'GP Hàng ngày 32 Ngày
6.112.600₫
Chi tiết
THC 2.938.750₫
BILL 1.057.950₫
SEAL 235.100₫
Telex Release 822.850₫
ENS 1.057.950₫
76.407.500₫ 82.520.100₫ 31-10-2022
47423 Ho Chi Minh
> Barcelona
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Barcelona, Barcelona, Catalunya(Catalonia), Spain
40'GP Hàng ngày 32 Ngày
7.523.200₫
Chi tiết
THC 4.349.350₫
BILL 1.057.950₫
SEAL 235.100₫
Telex Release 822.850₫
ENS 1.057.950₫
136.358.000₫ 143.881.200₫ 31-10-2022
47423 Ho Chi Minh
> Barcelona
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Barcelona, Barcelona, Catalunya(Catalonia), Spain
40'HQ Hàng ngày 32 Ngày
7.523.200₫
Chi tiết
THC 4.349.350₫
BILL 1.057.950₫
SEAL 235.100₫
Telex Release 822.850₫
ENS 1.057.950₫
136.358.000₫ 143.881.200₫ 31-10-2022
47078 Ho Chi Minh
> Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 14 Ngày
5.126.675₫
Chi tiết
THC 2.980.625₫
BILL 1.073.025₫
SEAL 238.450₫
TELEX RELEASE 834.575₫
39.344.250₫ 44.470.925₫ 15-10-2022
47078 Ho Chi Minh
> Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 14 Ngày
6.557.375₫
Chi tiết
THC 4.411.325₫
BILL 1.073.025₫
SEAL 238.450₫
TELEX RELEASE 834.575₫
73.442.600₫ 79.999.975₫ 15-10-2022
  • Hiển thị  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)
Jane Thi (CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS))
=