MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

 • Tầng G Sovilaco Building, Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • +840****** Hiện số
 • https://phaata.com/100000000001924

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.416.940₫
Chi tiết
CFS 195.440₫ / CBM
Bill fee 610.750₫ / Set
Customs Declaration 610.750₫ / Set
610.750₫
D/O 610.750₫ / Set
2.027.690₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 30.678 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 21 Ngày
Đi thẳng
4.453.200₫
Chi tiết
THC 3.216.200₫ / Cont
BILL 989.600₫ / B/L
SEAL 247.400₫ / Cont
16.699.500₫ 21.152.700₫ 15-11-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Hàng ngày 21 Ngày
Đi thẳng
5.937.600₫
Chi tiết
THC 4.700.600₫ / Cont
BILL 989.600₫ / B/L
SEAL 247.400₫ / Cont
21.647.500₫ 27.585.100₫ 15-11-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Hàng ngày 21 Ngày
Đi thẳng
5.937.600₫
Chi tiết
THC 4.700.600₫ / Cont
BILL 989.600₫ / B/L
SEAL 247.400₫ / Cont
21.647.500₫ 27.585.100₫ 15-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.537 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4 21 Ngày
Đi thẳng
6.419.400₫
Chi tiết
THC 3.209.700₫ / Cont
BILL 987.600₫ / B/L
SEAL 246.900₫ / Cont
AMS 987.600₫ / B/L
TELEX (IF NEED) 987.600₫ / B/L
39.504.000₫ 45.923.400₫ 15-11-2023
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 4 21 Ngày
Đi thẳng
7.900.800₫
Chi tiết
THC 4.691.100₫ / Cont
BILL 987.600₫ / B/L
SEAL 246.900₫ / Cont
AMS 987.600₫ / B/L
TELEX (IF NEED) 987.600₫ / B/L
44.442.000₫ 52.342.800₫ 15-11-2023
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 21 Ngày
Đi thẳng
7.900.800₫
Chi tiết
THC 4.691.100₫ / Cont
BILL 987.600₫ / B/L
SEAL 246.900₫ / Cont
AMS 987.600₫ / B/L
TELEX (IF NEED) 987.600₫ / B/L
44.442.000₫ 52.342.800₫ 15-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.657 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hong Kong
Ho Chi Minh
Hong Kong, Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
6.172.500₫
Chi tiết
THC 3.086.250₫ / Cont
D/O 987.600₫ / B/L
CIC 1.234.500₫ / Cont
CLEANING 246.900₫ / Cont
HANDLING FEE 617.250₫ / B/L
1.234.500₫ 7.407.000₫ 31-10-2023
Hong Kong
Ho Chi Minh
Hong Kong, Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.011.850₫
Chi tiết
THC 4.567.650₫ / Cont
D/O 987.600₫ / B/L
CIC 2.469.000₫ / Cont
CLEANING 370.350₫ / Cont
HANDLING FEE 617.250₫ / B/L
1.604.850₫ 10.616.700₫ 31-10-2023
Hong Kong
Ho Chi Minh
Hong Kong, Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.011.850₫
Chi tiết
THC 4.567.650₫ / Cont
D/O 987.600₫ / B/L
CIC 2.469.000₫ / Cont
CLEANING 370.350₫ / Cont
HANDLING FEE 617.250₫ / B/L
1.604.850₫ 10.616.700₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.178 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.405.410₫
Chi tiết
CFS 319.085₫ / CBM
Bill fee 613.625₫ / Set
CUSTOMS 613.625₫ / Set
VGM 368.175₫ / Set
HANDLING FEE 490.900₫ / Shipment
613.625₫
D/O 613.625₫ / Set
3.019.035₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11.889 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
3.439.800₫
Chi tiết
EXW CHARGES 3.439.800₫ / Shipment
1.228.500₫
Warehouse charge 614.250₫ / CBM
D/O 614.250₫ / Set
4.668.300₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 95 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
245.800
₫/cbm
-
1.229.000₫
Warehouse charge 614.500₫ / CBM
D/O 614.500₫ / Set
1.474.800₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 78 Lượt xem

MG LOGISTICS JSC

Ref #15639 | 09-10-2023 15:36

country
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/ CBM
Hiệu lực đến: 31-10-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú: Zalo/Phone: +84 384 328 660
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 561 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Busan
Ho Chi Minh
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
245.500
₫/cbm
-
1.227.500₫
Warehouse charge 613.750₫ / CBM
D/O 613.750₫ / Set
1.473.000₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 15.955 Lượt xem

MG LOGISTICS JSC

Ref #15540 | 27-09-2023 10:33

country
Nơi đi: Busan, Busan, South Korea
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 245.500₫/ CBM
Hiệu lực đến: 31-10-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú: Zalo/Phone: +84 384 328 660
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 438 Lượt xem