MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Tầng G Sovilaco Building, Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 0384328660
  • https://phaata.com/100000000001924
Nơi đi: Busan, Busan, South Korea
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 245.500₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-10-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
Chia sẻ
Nơi đi: Busan, Busan, South Korea
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
Chia sẻ
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
Chia sẻ
Nơi đi: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 118.075₫/CBM
Hiệu lực đến: 15-06-2023
T/T: 17 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
Chia sẻ
Nơi đi: Busan, Busan, South Korea
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 236.600₫/CBM
Hiệu lực đến: 15-06-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
Chia sẻ
Nơi đi: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 1.771.500₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 28 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
DIRECT SERVICE
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 48.000₫/CBM
Hiệu lực đến: 14-03-2023
T/T: 14 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
0384328660
Chia sẻ
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 28-02-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
0384328660
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chennai, Tamil Nadu, India
Cước: 15.715.880₫/40HQ
Hiệu lực đến: 28-02-2023
T/T: 15 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Lavie - 0384328660
Chia sẻ
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 28-02-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
0384328660
Chia sẻ
  • Hiển thị  
MG LOGISTICS JSC
La Vi (MG LOGISTICS JSC)