MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Ms. Vi La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Ms. Vi La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • Tầng G Sovilaco Building, Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • +84 0384328660
 • https://phaata.com/100000000001924

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.435.760₫
Chi tiết
CFS 286.560₫
Bill fee 597.000₫ / Set
Custom 597.000₫ / Set
HANDLING FEE 597.000₫ / Set
VGM 358.200₫ / Shipment
1.074.600₫
THC 119.400₫
CFS 358.200₫
D/O 597.000₫ / Set
3.510.360₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.168.160₫
Chi tiết
THC 143.040₫ / CBM
AMS 119.200₫ / Set
CFS 190.720₫ / CBM
Bill fee 596.000₫ / Set
Fuel surcharge 119.200₫ / CBM
-
1.168.160₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 14 Ngày
Chuyển tải
48.000₫
/cbm
888.000₫
Chi tiết
THC 144.000₫ / CBM
CFS 192.000₫ / CBM
EBS 120.000₫ / CBM
LSS 192.000₫ / CBM
FUMI (IF ANY) 240.000₫ / Set
-
936.000₫ 14-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

MG LOGISTICS JSC

Ref #13456 | 27-02-2023 14:30

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 48.000₫/CBM
Hiệu lực đến: 14-03-2023
T/T: 14 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú: 0384328660
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Hàng ngày 11 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
2.029.800₫ 2.029.800₫ 14-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
2.020.450₫
Chi tiết
BILL 950.800₫ / B/L
SEAL 237.700₫ / Cont
TELEX (IF NEED) 831.950₫ / B/L
2.139.300₫ 4.159.750₫ 28-02-2023
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
2.020.450₫
Chi tiết
BILL 950.800₫ / B/L
SEAL 237.700₫ / Cont
TELEX (IF NEED) 831.950₫ / B/L
3.565.500₫ 5.585.950₫ 28-02-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.423.520₫
Chi tiết
CFS 285.120₫
Bill fee 594.000₫ / Set
Custom 594.000₫ / Set
Handling fee 594.000₫ / Set
VGM 356.400₫ / Shipment
1.069.200₫
THC 118.800₫
CFS 356.400₫
D/O 594.000₫ / Set
3.492.720₫ 28-02-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Manila North Harbour
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
20'GP Hàng ngày 11 Ngày
Chuyển tải
4.307.400₫
Chi tiết
THC 3.110.900₫ / Cont
BILL 957.200₫ / B/L
SEAL 239.300₫ / Cont
4.187.750₫ 8.495.150₫ 28-02-2023
Ho Chi Minh
Manila North Harbour
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
40'HQ Hàng ngày 11 Ngày
Chuyển tải
5.743.200₫
Chi tiết
THC 4.546.700₫ / Cont
BILL 957.200₫ / B/L
SEAL 239.300₫ / Cont
6.939.700₫ 12.682.900₫ 28-02-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

MG LOGISTICS JSC

Ref #13354 | 20-02-2023 09:08

country
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 28-02-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú: 0384328660
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
5.578.900₫
Chi tiết
THC 4.391.900₫ / Cont
BILL 949.600₫ / B/L
SEAL 237.400₫ / Cont
3.561.000₫ 9.139.900₫ 26-02-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
MG LOGISTICS JSC
Vi La Vi (MG LOGISTICS JSC)