MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
86879 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 21 Ngày
4.453.200₫
Chi tiết
THC 3.216.200₫
BILL 989.600₫
SEAL 247.400₫
16.699.500₫ 21.152.700₫ 15-11-2023
86879 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Hàng ngày 21 Ngày
5.937.600₫
Chi tiết
THC 4.700.600₫
BILL 989.600₫
SEAL 247.400₫
21.647.500₫ 27.585.100₫ 15-11-2023
86879 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Hàng ngày 21 Ngày
5.937.600₫
Chi tiết
THC 4.700.600₫
BILL 989.600₫
SEAL 247.400₫
21.647.500₫ 27.585.100₫ 15-11-2023
86440 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4 21 Ngày
6.419.400₫
Chi tiết
THC 3.209.700₫
BILL 987.600₫
SEAL 246.900₫
AMS 987.600₫
TELEX (IF NEED) 987.600₫
39.504.000₫ 45.923.400₫ 15-11-2023
86440 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 4 21 Ngày
7.900.800₫
Chi tiết
THC 4.691.100₫
BILL 987.600₫
SEAL 246.900₫
AMS 987.600₫
TELEX (IF NEED) 987.600₫
44.442.000₫ 52.342.800₫ 15-11-2023
86440 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 21 Ngày
7.900.800₫
Chi tiết
THC 4.691.100₫
BILL 987.600₫
SEAL 246.900₫
AMS 987.600₫
TELEX (IF NEED) 987.600₫
44.442.000₫ 52.342.800₫ 15-11-2023
86305 Hong Kong
> Ho Chi Minh
Hong Kong, Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
6.172.500₫
Chi tiết
THC 3.086.250₫
D/O 987.600₫
CIC 1.234.500₫
CLEANING 246.900₫
HANDLING FEE 617.250₫
1.234.500₫ 7.407.000₫ 31-10-2023
86305 Hong Kong
> Ho Chi Minh
Hong Kong, Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
9.011.850₫
Chi tiết
THC 4.567.650₫
D/O 987.600₫
CIC 2.469.000₫
CLEANING 370.350₫
HANDLING FEE 617.250₫
1.604.850₫ 10.616.700₫ 31-10-2023
86305 Hong Kong
> Ho Chi Minh
Hong Kong, Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
9.011.850₫
Chi tiết
THC 4.567.650₫
D/O 987.600₫
CIC 2.469.000₫
CLEANING 370.350₫
HANDLING FEE 617.250₫
1.604.850₫ 10.616.700₫ 31-10-2023
72757 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Hàng ngày 16 Ngày
4.253.400₫
Chi tiết
THC 3.071.900₫
BILL 945.200₫
SEAL 236.300₫
9.688.300₫ 13.941.700₫ 31-05-2023
  • Hiển thị