MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
72757 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Hàng ngày 16 Ngày
4.253.400₫
Chi tiết
THC 3.071.900₫
BILL 945.200₫
SEAL 236.300₫
9.688.300₫ 13.941.700₫ 31-05-2023
72757 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Hàng ngày 16 Ngày
5.671.200₫
Chi tiết
THC 4.489.700₫
BILL 945.200₫
SEAL 236.300₫
12.405.750₫ 18.076.950₫ 31-05-2023
72030 Ho Chi Minh
> Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
20'GP Hàng ngày 14 Ngày
4.257.000₫
Chi tiết
THC 3.074.500₫
BILL 946.000₫
SEAL 236.500₫
7.095.000₫ 11.352.000₫ 31-05-2023
72030 Ho Chi Minh
> Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
40'HQ Hàng ngày 14 Ngày
5.676.000₫
Chi tiết
THC 4.493.500₫
BILL 946.000₫
SEAL 236.500₫
13.007.500₫ 18.683.500₫ 31-05-2023
70518 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
2.011.100₫
Chi tiết
BILL 946.400₫
SEAL 236.600₫
TELEX (IF NEED) 828.100₫
2.366.000₫ 4.377.100₫ 30-04-2023
69830 Chennai
> Ho Chi Minh
Chennai, Tamil Nadu, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 14 Ngày
8.861.250₫
Chi tiết
THC 4.489.700₫
D/O 1.063.350₫
CIC 2.363.000₫
CLEANING FEE 354.450₫
HANDLING FEE 590.750₫
4.726.000₫ 13.587.250₫ 30-04-2023
69035 Ho Chi Minh
> Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
20'GP Hàng ngày 23 Ngày
4.133.500₫
Chi tiết
THC 2.952.500₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
119.989.600₫ 124.123.100₫ 30-04-2023
69035 Ho Chi Minh
> Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
40'HQ Hàng ngày 23 Ngày
5.550.700₫
Chi tiết
THC 4.369.700₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
191.322.000₫ 196.872.700₫ 30-04-2023
69036 Ho Chi Minh
> Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
20'GP Hàng ngày 9 Ngày
4.133.500₫
Chi tiết
THC 2.952.500₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
60.939.600₫ 65.073.100₫ 30-04-2023
69036 Ho Chi Minh
> Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
40'HQ Hàng ngày 9 Ngày
5.550.700₫
Chi tiết
THC 4.369.700₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
120.462.000₫ 126.012.700₫ 30-04-2023
  • Hiển thị  
MG LOGISTICS JSC
La Vi (MG LOGISTICS JSC)