MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Tầng G Sovilaco Building, Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 0384328660
  • https://phaata.com/100000000001924
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chennai, Tamil Nadu, India
Cước: 15.715.880₫/40HQ
Hiệu lực đến: 28-02-2023
T/T: 15 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Lavie - 0384328660
Chia sẻ
Nơi đi: Mundra, Gujarat, India
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 6.175.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 15-01-2023
T/T: 18 Ngày
ETD: Weekly
Ghi chú:
GENERAL CARGO
Chia sẻ
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Savannah, California, United States
Cước: 113.616.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 14-10-2022
T/T: 45 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
-
Chia sẻ
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Houston, Washington, Pennsylvania, United States
Cước: 137.402.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-09-2022
T/T: 32 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
-
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Seattle, King, Washington, United States
Cước: 227.700.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-04-2022
T/T: 25 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
-
Chia sẻ
  • Hiển thị