MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

 • Tầng G Sovilaco Building, Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • +840****** Hiện số
 • https://phaata.com/100000000001924
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-10-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 561 Lượt xem
Nơi đi: Singapore, Singapore
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 245.800₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-10-2023
T/T: 3 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 296 Lượt xem
Nơi đi: Busan, Busan, South Korea
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 245.500₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-10-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 438 Lượt xem
Nơi đi: Busan, Busan, South Korea
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 74 Lượt xem
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 252 Lượt xem
Nơi đi: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 118.075₫/CBM
Hiệu lực đến: 15-06-2023
T/T: 17 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 353 Lượt xem
Nơi đi: Busan, Busan, South Korea
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 236.600₫/CBM
Hiệu lực đến: 15-06-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
Zalo/Phone: +84 384 328 660
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 312 Lượt xem
Nơi đi: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 1.771.500₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 28 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
DIRECT SERVICE
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 646 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 48.000₫/CBM
Hiệu lực đến: 14-03-2023
T/T: 14 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
0384328660
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 252 Lượt xem
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 28-02-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú:
0384328660
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 300 Lượt xem
 • Hiển thị