MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Tầng G Sovilaco Building, Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +840****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000001924
MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Ref #74133 | 23-05-2023 10:02

country

Dịch vụ vận chuyển | Nhava Sheva - Ho Chi Minh | India-Vietnam (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nhava Sheva
Ho Chi Minh
Nhava Sheva, Maharashtra, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 17 Ngày
Chuyển tải
118.075
₫/cbm
-
1.133.520₫
THC 165.305₫ / CBM
CFS 377.840₫ / CBM
D/O 590.375₫ / Set
1.251.595₫ 15-06-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 39.226 Lượt xem