SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Tran Hien

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
97583 Ningbo
> Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
12.084.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫
DO 1.144.800₫
CIC 5.088.000₫
CLEANING FEE 381.600₫
HANDLING FEE 890.400₫
8.776.800₫ 20.860.800₫ 30-04-2024
97583 Ningbo
> Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
12.084.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫
DO 1.144.800₫
CIC 5.088.000₫
CLEANING FEE 381.600₫
HANDLING FEE 890.400₫
8.776.800₫ 20.860.800₫ 30-04-2024
97582 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
5.724.000₫
Chi tiết
THC 3.052.800₫
DO 1.144.800₫
CIC 1.272.000₫
CLEANING FEE 254.400₫
4.706.400₫ 10.430.400₫ 30-04-2024
97582 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
8.649.600₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫
DO 1.144.800₫
CIC 2.544.000₫
CLEANING FEE 381.600₫
8.904.000₫ 17.553.600₫ 30-04-2024
97582 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
8.649.600₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫
DO 1.144.800₫
CIC 2.544.000₫
CLEANING FEE 381.600₫
8.904.000₫ 17.553.600₫ 30-04-2024
96987 Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
5.310.000₫
Chi tiết
THC 2.832.000₫
DO 1.062.000₫
CLEANING FEE 236.000₫
CIC 1.180.000₫
-944.000₫ 4.366.000₫ 15-04-2024
96987 Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
8.024.000₫
Chi tiết
THC 4.248.000₫
DO 1.062.000₫
CLEANING FEE 354.000₫
CIC 2.360.000₫
236.000₫ 8.260.000₫ 15-04-2024
96987 Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
8.024.000₫
Chi tiết
THC 4.248.000₫
DO 1.062.000₫
CLEANING FEE 354.000₫
CIC 2.360.000₫
236.000₫ 8.260.000₫ 15-04-2024
96986 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
5.618.250₫
Chi tiết
THC 2.996.400₫
DO 1.123.650₫
CLEANING FEE 249.700₫
CIC 1.248.500₫
3.745.500₫ 9.363.750₫ 07-04-2024
96986 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
8.489.800₫
Chi tiết
THC 4.494.600₫
DO 1.123.650₫
CLEANING FEE 374.550₫
CIC 2.497.000₫
7.491.000₫ 15.980.800₫ 07-04-2024
  • Hiển thị