SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ĐINH YẾN NHI

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
41004 Hai Phong
> Taichung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 15 Ngày
4.835.950₫
Chi tiết
THC 2.830.800₫
BILL 1.061.550₫
SEAL 235.900₫
TELEX (NẾU CÓ) 707.700₫
18.754.050₫ 23.590.000₫ 31-08-2022
40172 Jebel Ali
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 21 Ngày
8.709.800₫
Chi tiết
THC 4.237.200₫
D/O 1.059.300₫
CIC 2.354.000₫
Cleaning Fee 353.100₫
Handling Fee 706.200₫
32.956.000₫ 41.665.800₫ 31-08-2022
38675 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 6 Ngày
4.119.500₫
Chi tiết
THC 2.824.800₫
BILL 1.059.300₫
SEAL 235.400₫
1.177.000₫ 5.296.500₫ 31-08-2022
38675 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 6 Ngày
5.531.900₫
Chi tiết
THC 4.237.200₫
BILL 1.059.300₫
SEAL 235.400₫
4.472.600₫ 10.004.500₫ 31-08-2022
38672 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 5 Ngày
4.119.500₫
Chi tiết
THC 2.824.800₫
BILL 1.059.300₫
SEAL 235.400₫
7.532.800₫ 11.652.300₫ 31-08-2022
38672 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 5 Ngày
5.531.900₫
Chi tiết
THC 4.237.200₫
BILL 1.059.300₫
SEAL 235.400₫
12.476.200₫ 18.008.100₫ 31-08-2022
38670 Ho Chi Minh
> Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 5 Ngày
4.119.500₫
Chi tiết
THC 2.824.800₫
BILL 1.059.300₫
SEAL 235.400₫
4.708.000₫ 8.827.500₫ 31-08-2022
38670 Ho Chi Minh
> Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 5 Ngày
5.531.900₫
Chi tiết
THC 4.237.200₫
BILL 1.059.300₫
SEAL 235.400₫
10.357.600₫ 15.889.500₫ 31-08-2022
38669 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 5 Ngày
4.119.500₫
Chi tiết
THC 2.824.800₫
BILL 1.059.300₫
SEAL 235.400₫
6.355.800₫ 10.475.300₫ 31-08-2022
38669 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 5 Ngày
5.531.900₫
Chi tiết
THC 4.237.200₫
BILL 1.059.300₫
SEAL 235.400₫
15.301.000₫ 20.832.900₫ 31-08-2022
  • Hiển thị  
SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
ĐINH YẾN NHI (SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED)