SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Tran Hien

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
96986 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
8.489.800₫
Chi tiết
THC 4.494.600₫
DO 1.123.650₫
CLEANING FEE 374.550₫
CIC 2.497.000₫
7.491.000₫ 15.980.800₫ 07-04-2024
96985 Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
5.618.250₫
Chi tiết
THC 2.996.400₫
DO 1.123.650₫
CLEANING FEE 249.700₫
CIC 1.248.500₫
3.745.500₫ 9.363.750₫ 14-04-2024
96985 Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
8.489.800₫
Chi tiết
THC 4.494.600₫
DO 1.123.650₫
CLEANING FEE 374.550₫
CIC 2.497.000₫
9.238.900₫ 17.728.700₫ 14-04-2024
96985 Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
8.489.800₫
Chi tiết
THC 4.494.600₫
DO 1.123.650₫
CLEANING FEE 374.550₫
CIC 2.497.000₫
9.238.900₫ 17.728.700₫ 14-04-2024
96984 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 10 Ngày
5.618.250₫
Chi tiết
THC 2.996.400₫
DO 1.123.650₫
CLEANING FEE 249.700₫
CIC 1.248.500₫
12.485.000₫ 18.103.250₫ 15-04-2024
96984 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 10 Ngày
8.489.800₫
Chi tiết
THC 4.494.600₫
DO 1.123.650₫
CLEANING FEE 374.550₫
CIC 2.497.000₫
12.485.000₫ 20.974.800₫ 15-04-2024
96984 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 10 Ngày
8.489.800₫
Chi tiết
THC 4.494.600₫
DO 1.123.650₫
CLEANING FEE 374.550₫
CIC 2.497.000₫
12.485.000₫ 20.974.800₫ 15-04-2024
96298 Ho Chi Minh
> Taiwu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taiwu, Pingtung, Taiwan
40'GP Thứ 2 4 Ngày
6.741.900₫
Chi tiết
THC 4.494.600₫
BILL 1.123.650₫
SEAL 249.700₫
TELEX 873.950₫
8.989.200₫ 15.731.100₫ 01-04-2024
96298 Ho Chi Minh
> Taiwu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taiwu, Pingtung, Taiwan
40'HQ Thứ 2 4 Ngày
6.741.900₫
Chi tiết
THC 4.494.600₫
BILL 1.123.650₫
SEAL 249.700₫
TELEX 873.950₫
8.989.200₫ 15.731.100₫ 01-04-2024
96298 Ho Chi Minh
> Taiwu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taiwu, Pingtung, Taiwan
45'HQ Thứ 2 4 Ngày
6.741.900₫
Chi tiết
THC 4.494.600₫
BILL 1.123.650₫
SEAL 249.700₫
TELEX 873.950₫
8.989.200₫ 15.731.100₫ 01-04-2024
  • Hiển thị