SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Tran Hien

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
95664 Dalian
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 12 Ngày
6.352.050₫
Chi tiết
THC 2.989.200₫
DO 1.120.950₫
CIC 1.245.500₫
CLEANING FEE 249.100₫
HANDLING FEE 747.300₫
12.205.900₫ 18.557.950₫ 23-03-2024
95664 Dalian
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 12 Ngày
9.341.250₫
Chi tiết
THC 4.483.800₫
DO 1.120.950₫
CIC 2.491.000₫
CLEANING FEE 373.650₫
HANDLING FEE 871.850₫
9.964.000₫ 19.305.250₫ 23-03-2024
95664 Dalian
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 12 Ngày
9.341.250₫
Chi tiết
THC 4.483.800₫
DO 1.120.950₫
CIC 2.491.000₫
CLEANING FEE 373.650₫
HANDLING FEE 871.850₫
9.964.000₫ 19.305.250₫ 23-03-2024
95664 Dalian
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Hàng ngày 12 Ngày
9.341.250₫
Chi tiết
THC 4.483.800₫
DO 1.120.950₫
CIC 2.491.000₫
CLEANING FEE 373.650₫
HANDLING FEE 871.850₫
9.964.000₫ 19.305.250₫ 23-03-2024
95296 Xiamen
> Da Nang
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
7.700.400₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 248.400₫
CIC 2.484.000₫
HANDLING 869.400₫
3.974.400₫ 11.674.800₫ 14-03-2024
95296 Xiamen
> Da Nang
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
11.799.000₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 372.600₫
CIC 4.968.000₫
HANDLING 869.400₫
7.700.400₫ 19.499.400₫ 14-03-2024
95296 Xiamen
> Da Nang
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
11.799.000₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 372.600₫
CIC 4.968.000₫
HANDLING 869.400₫
7.700.400₫ 19.499.400₫ 14-03-2024
95296 Xiamen
> Da Nang
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
45'HQ Hàng ngày 3 Ngày
11.799.000₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 372.600₫
CIC 4.968.000₫
HANDLING 869.400₫
7.700.400₫ 19.499.400₫ 14-03-2024
95295 Xiamen
> Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
6.334.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 248.400₫
CIC 1.242.000₫
HANDLING 745.200₫
2.484.000₫ 8.818.200₫ 14-03-2024
95295 Xiamen
> Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
9.190.800₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
DO 1.117.800₫
CLEANING 372.600₫
CIC 2.484.000₫
HANDLING 745.200₫
6.210.000₫ 15.400.800₫ 14-03-2024
  • Hiển thị