FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
66177 Ba Ria-Vung Tau (CM-TV)
> Los Angeles
Ba Ria-Vung Tau (CM-TV), Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 7 20 Ngày
5.462.500₫
Chi tiết
THC 4.275.000₫
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
23.750.000₫ 29.212.500₫ 31-03-2023
65467 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 7 4 Ngày
3.798.400₫
Chi tiết
THC 2.848.800₫
BILL 949.600₫
237.400₫ 4.035.800₫ 31-03-2023
64940 Viet Quang
> Mundra
Viet Quang, Bac Quang, Ha Giang, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Chủ nhật 12 Ngày
5.490.100₫
Chi tiết
THC 4.296.600₫
BILL 954.800₫
SEAL 238.700₫
11.935.000₫ 17.425.100₫ 31-03-2023
64801 Viet Tri
> Melbourne Beach
Viet Tri, Phu Tho, Vietnam
Melbourne Beach, Brevard, Florida, United States
20'GP Thứ 7 10 Ngày
4.057.900₫
Chi tiết
THC 2.864.400₫
BILL 954.800₫
SEAL 238.700₫
12.889.800₫ 16.947.700₫ 31-03-2023
64759 Sihanoukville
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 7 3 Ngày
4.063.000₫
Chi tiết
THC 3.107.000₫
BILL 956.000₫
5.975.000₫ 10.038.000₫ 31-03-2023
64743 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Keelung
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
45'HQ Thứ 7 5 Ngày
5.975.000₫
Chi tiết
THC 4.780.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 239.000₫
2.390.000₫ 8.365.000₫ 31-03-2023
64701 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2 5 Ngày
5.977.500₫
Chi tiết
THC 4.303.800₫
BILL 956.400₫
HANDLING CHARGE 717.300₫
239.100₫ 6.216.600₫ 31-03-2023
64374 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Hong Kong
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'RF Thứ 3 3 Ngày
6.477.300₫
Chi tiết
THC 5.277.800₫
BILL 959.600₫
SEAL 239.900₫
2.878.800₫ 9.356.100₫ 31-03-2023
64078 Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 7 7 Ngày
5.517.700₫
Chi tiết
THC 4.318.200₫
BILL 959.600₫
SEAL 239.900₫
239.900₫ 5.757.600₫ 31-03-2023
63965 Hai Phong
> Jakarta
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 2 5 Ngày
4.080.000₫
Chi tiết
THC 2.880.000₫
BILL 960.000₫
SEAL 240.000₫
480.000₫ 4.560.000₫ 31-03-2023
  • Hiển thị