FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
56405 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'TK Thứ 7 5 Ngày
4.225.860₫
Chi tiết
THC 2.982.960₫
BILL 994.320₫
SEAL 248.580₫
1.242.900₫ 5.468.760₫ 30-11-2022
55998 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Chủ nhật 25 Ngày
4.225.860₫
Chi tiết
THC 2.982.960₫
BILL 994.320₫
SEAL 248.580₫
31.072.500₫ 35.298.360₫ 30-11-2022
55705 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 7 20 Ngày
6.587.370₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫
BILL 994.320₫
SEAL 248.580₫
TELEX CHARGE 870.030₫
33.558.300₫ 40.145.670₫ 30-11-2022
55486 Singapore
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'RF Chủ nhật 3 Ngày
5.965.920₫
Chi tiết
THC 4.971.600₫
BILL 994.320₫
7.457.400₫ 13.423.320₫ 23-11-2022
55323 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Chủ nhật 15 Ngày
4.226.200₫
Chi tiết
THC 2.983.200₫
BILL 994.400₫
SEAL 248.600₫
8.701.000₫ 12.927.200₫ 27-11-2022
54667 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Tuticorin
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Thứ 7 12 Ngày
5.720.330₫
Chi tiết
THC 4.476.780₫
BILL 994.840₫
SEAL 248.710₫
21.140.350₫ 26.860.680₫ 30-11-2022
53396 Ho Chi Minh
> Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Thứ 7 25 Ngày
4.228.070₫
Chi tiết
THC 2.984.520₫
BILL 994.840₫
SEAL 248.710₫
44.767.800₫ 48.995.870₫ 14-11-2022
53264 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Chủ nhật 25 Ngày
5.720.330₫
Chi tiết
THC 4.476.780₫
BILL 994.840₫
SEAL 248.710₫
59.690.400₫ 65.410.730₫ 14-11-2022
52837 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Tokyo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Thứ 7 10 Ngày
5.722.630₫
Chi tiết
THC 4.478.580₫
BILL 995.240₫
SEAL 248.810₫
22.392.900₫ 28.115.530₫ 15-11-2022
52676 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Chủ nhật 25 Ngày
4.229.770₫
Chi tiết
THC 2.985.720₫
BILL 995.240₫
SEAL 248.810₫
54.738.200₫ 58.967.970₫ 15-11-2022
  • Hiển thị