FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
51029 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Thứ 3 5 Ngày
6.210.000₫
Chi tiết
THC 4.968.000₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
18.630.000₫ 24.840.000₫ 30-10-2022
51027 Xiamen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 5 Ngày
5.713.200₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
496.800₫ 6.210.000₫ 30-10-2022
50995 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Chủ nhật 25 Ngày
31.050.000₫
Chi tiết
THC 29.808.000₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
57.132.000₫ 88.182.000₫ 30-10-2022
50818 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 3 3 Ngày
5.092.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
TELEX CHARGE 869.400₫
496.800₫ 5.589.000₫ 30-10-2022
50815 Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Chủ nhật 30 Ngày
5.092.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
TELEX CHARGE 869.400₫
54.648.000₫ 59.740.200₫ 30-10-2022
50809 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jeddah
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
40'HQ Thứ 2 25 Ngày
6.582.600₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
TELEX CHARGE 869.400₫
77.004.000₫ 83.586.600₫ 30-10-2022
50531 Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 10 Ngày
3.974.400₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
BILL 993.600₫
124.200₫ 4.098.600₫ 30-10-2022
50513 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 4 7 Ngày
5.092.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
TELEX CHARGE 869.400₫
37.260.000₫ 42.352.200₫ 30-10-2022
50296 Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3 4 Ngày
8.200.800₫
Chi tiết
THC 4.406.400₫
BILL 979.200₫
CIC 2.448.000₫
CLEANING FEE 367.200₫
244.800₫ 8.445.600₫ 30-10-2022
50236 Ho Chi Minh
> Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'HQ Thứ 3 10 Ngày
5.630.400₫
Chi tiết
THC 4.406.400₫
BILL 979.200₫
SEAL 244.800₫
8.568.000₫ 14.198.400₫ 30-10-2022
  • Hiển thị