RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

Xem thêm >>
RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #15865 | 14-11-2023 14:01

country

Dịch vụ vận chuyển | Ha Noi (Yen Vien Station) - Beijing | Vietnam - China (Rail)

Nơi đi: Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Beijing, Beijing, Beijing, China
Cước: 48.491.040₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-11-2023
T/T: 10 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú: CY: GA Đại Hồng Môn Tỉnh Bắc KinhChi tiết liên hệ 0903 811 247. Door Door liên hệ
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 155 Lượt xem