CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Quốc Hà

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Quốc Hà

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

RATRACO là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu kho hàng...

Xem thêm >>
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Ref #88078 | 08-11-2023 13:28

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Tashkent | Vietnam-Uzbekistan (Rail)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Tashkent
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
23.333.520₫
Chi tiết
THC 2.647.080₫ / Cont
BILL 588.240₫ / Cont
SEAL 122.550₫ / Cont
Trucking 19.975.650₫ / Cont
192.403.500₫ 215.737.020₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Tashkent
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
23.333.520₫
Chi tiết
THC 2.647.080₫ / Cont
BILL 588.240₫ / Cont
SEAL 122.550₫ / Cont
Trucking 19.975.650₫ / Cont
192.403.500₫ 215.737.020₫ 30-11-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 114.618 Lượt xem