DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

2021-01-21 11:48

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4462
Ngày đăng: 21-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Southampton, Southampton, England, United Kingdom
Cước: 250.776.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 05-02-2021
T/T: 24 Ngày
ETD: 2/2/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-01-21