MELODY LOGISTICS

MELODY LOGISTICS

Người liên hệ: Ms MINH HIẾU

Chức vụ: NHÂN VIÊN KINH DOANH

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

MELODY LOGISTICS

Người liên hệ: Ms MINH HIẾU

Chức vụ: NHÂN VIÊN KINH DOANH

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

MELODY mang đến các dịch vụ:  Dịch vụ hàng nguyên container (FCL) bằng đường biển, bộ  Dịch vụ gom hàng lẻ (LCL) bằng đường biển  Dịch vụ vận chuyển đường hàng không (Air Cargo) và chu...

Xem thêm >>
  • số 1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận
  • +84 +84 28 355 11 657
  • https://melodylogistics.com/

MELODY LOGISTICS

2021-04-29 14:35

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #9337
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
Door / CY
/ 4 Ngày
Đi thẳng
115.775 1.412.455
Chi tiết
THC 115.775 VNĐ / CBM
CFS 185.240 VNĐ / CBM
Bill fee 578.875 VNĐ / Set
Fuel surcharge 69.465 VNĐ / CBM
RR 347.325 VNĐ / CBM
EBS 115.775 VNĐ / CBM
1.528.230 31-05-2021

MELODY LOGISTICS

2021-04-29 14:23

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #9336
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Door / CY
Hàng thường
6 Ngày
Đi thẳng
115.775 1.319.835
Chi tiết
THC 138.930 VNĐ / CBM
CFS 185.240 VNĐ / CBM
Bill fee 578.875 VNĐ / Set
Fuel surcharge 69.465 VNĐ / CBM
EBS 115.775 VNĐ / CBM
RR 231.550 VNĐ / CBM
1.435.610 31-05-2021

MELODY LOGISTICS

2021-04-29 10:59

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #9333
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Door / CY
Hàng thường
3 Ngày
Đi thẳng
115.775 1.481.920
Chi tiết
THC 138.930 VNĐ / CBM
CFS 185.240 VNĐ / CBM
Bill fee 578.875 VNĐ / Set
Fuel surcharge 115.775 VNĐ / CBM
RR 347.325 VNĐ / CBM
EBS 115.775 VNĐ / CBM
1.597.695 15-05-2021