LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Người liên hệ: Mr Michaek Thuan

Chức vụ: Logistics - Sales support

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

2020-01-07 15:44

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Tan Son Nhat International Airport
Shanghai Pudong International Airport
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
5.435.850 426.405
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 46.500 VNĐ / AWB
AMS 69.750 VNĐ / AWB
Handling 232.500 VNĐ / Shipment
5.862.255 31-01-2020
Ghi chú:
Hongkong Airlines

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

2020-01-07 15:41

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Tan Son Nhat International Airport
Shanghai Pudong International Airport
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
4.853.438 612.405
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 116.250 VNĐ / AWB
AMS 69.750 VNĐ / AWB
Handling 232.500 VNĐ / Shipment
FWB 116.250 VNĐ / Shipment
5.465.843 31-01-2020
Ghi chú:
- Báo giá trên là Net/Net dành cho đại lý, vui lòng add USD 15 / USD 20 profit share cho mỗi shipment - Mức +500;+1000 thay đổi theo tuần

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

2020-01-07 15:36

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Tan Son Nhat International Airport
Shanghai Pudong International Airport
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
6.600.675 589.155
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 116.250 VNĐ / AWB
AMS 116.250 VNĐ / AWB
Handling 232.500 VNĐ / Shipment
CCC 46.500 VNĐ / Shipment
7.189.830 31-01-2020
Ghi chú:
- Báo giá trên là Net/Net dành cho đại lý, vui lòng add USD 15 / USD 20 profit share cho mỗi shipment - Mức +500;+1000 thay đổi theo tuần