DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
5102 Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 2 / Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
4.630.730
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / Cont
TELEX 698.100 VNĐ / Cont
19.197.750 23.828.480 15-11-2020
5102 Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 2 / Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / Cont
TELEX 698.100 VNĐ / Cont
31.414.500 37.441.430 15-11-2020
5102 Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 2 / Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / Cont
TELEX 698.100 VNĐ / Cont
31.414.500 37.441.430 15-11-2020
5063 Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Thứ 2 / Thứ 3 22 Ngày
Chuyển tải
4.747.080
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / Cont
TELEX 814.450 VNĐ / Cont
32.578.000 37.325.080 23-11-2020
5063 Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'HQ Thứ 2 / Thứ 3 22 Ngày
Chuyển tải
6.143.280
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / Cont
TELEX 814.450 VNĐ / Cont
75.627.500 81.770.780 23-11-2020