DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
5029 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2 / Thứ 5 / Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
4.747.080
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
2.327.000 7.074.080 10-11-2020
5029 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 2 / Thứ 5 / Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
6.143.280
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
3.490.500 9.633.780 10-11-2020
5029 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2 / Thứ 5 / Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
6.143.280
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
3.490.500 9.633.780 10-11-2020
5028 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2 / Thứ 4 / Thứ 5 / Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
4.700.540
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 884.260 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
3.490.500 8.191.040 10-11-2020
5028 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 2 / Thứ 4 / Thứ 5 / Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
6.096.740
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 884.260 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
6.050.200 12.146.940 10-11-2020
5028 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2 / Thứ 4 / Thứ 5 / Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
6.096.740
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 884.260 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
6.050.200 12.146.940 10-11-2020