Golden Sea Trading Services Import Export

Golden Sea Trading Services Import Export

Người liên hệ: Mr Tuyen Phan

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Golden Sea Trading Services Import Export

2021-04-06 14:43

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Dalian
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
2.653.625
Chi tiết
DOC 923.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.750 VNĐ / Cont
AMS 807.625 VNĐ / Cont
Telex fee 692.250 VNĐ / Cont
5.768.750 8.422.375 30-04-2021

Golden Sea Trading Services Import Export

2021-03-19 15:58

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Gwangyang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
5.976.425
Chi tiết
DOC 923.000 VNĐ / Cont
THC 4.153.500 VNĐ / Cont
SEAL 207.675 VNĐ / Cont
TELEX 692.250 VNĐ / Cont
15.460.250 21.436.675 31-03-2021

Golden Sea Trading Services Import Export

2021-03-19 14:54

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ngày thành lập gian hàng: 19 Mar 2021