Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
8.785.425₫
Chi tiết
THC 5.347.650₫ /Cont
BILL 1.018.600₫ /B/L
SEAL 254.650₫ /Cont
AMS 1.145.925₫ /B/L
TELEX 1.018.600₫ /B/L
193.534.000₫ 202.319.425₫ 14-06-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
7.257.525₫
Chi tiết
THC 3.692.425₫ /Cont
BILL 1.145.925₫ /B/L
SEAL 254.650₫ /Cont
AMS 1.145.925₫ /B/L
TELEX 1.018.600₫ /B/L
153.044.650₫ 160.302.175₫ 14-06-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
8.912.750₫
Chi tiết
THC 5.347.650₫ /Cont
BILL 1.145.925₫ /B/L
SEAL 254.650₫ /Cont
AMS 1.145.925₫ /B/L
TELEX 1.018.600₫ /B/L
189.714.250₫ 198.627.000₫ 14-06-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
8.912.750₫
Chi tiết
THC 5.347.650₫ /Cont
BILL 1.145.925₫ /B/L
SEAL 254.650₫ /Cont
AMS 1.145.925₫ /B/L
TELEX 1.018.600₫ /B/L
189.714.250₫ 198.627.000₫ 14-06-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
7.130.200₫
Chi tiết
THC 3.692.425₫ /Cont
BILL 1.018.600₫ /B/L
SEAL 254.650₫ /Cont
AMS 1.145.925₫ /B/L
TELEX 1.018.600₫ /B/L
152.026.050₫ 159.156.250₫ 14-06-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
8.785.425₫
Chi tiết
THC 5.347.650₫ /Cont
BILL 1.018.600₫ /B/L
SEAL 254.650₫ /Cont
AMS 1.145.925₫ /B/L
TELEX 1.018.600₫ /B/L
188.695.650₫ 197.481.075₫ 14-06-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
8.785.425₫
Chi tiết
THC 5.347.650₫ /Cont
BILL 1.018.600₫ /B/L
SEAL 254.650₫ /Cont
AMS 1.145.925₫ /B/L
TELEX 1.018.600₫ /B/L
188.695.650₫ 197.481.075₫ 14-06-2024
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
7.130.200₫
Chi tiết
THC 3.692.425₫ /Cont
BILL 1.018.600₫ /B/L
SEAL 254.650₫ /Cont
AMS 1.145.925₫ /B/L
TELEX 1.018.600₫ /B/L
141.585.400₫ 148.715.600₫ 14-06-2024
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
8.785.425₫
Chi tiết
THC 5.347.650₫ /Cont
BILL 1.018.600₫ /B/L
SEAL 254.650₫ /Cont
AMS 1.145.925₫ /B/L
TELEX 1.018.600₫ /B/L
165.395.175₫ 174.180.600₫ 14-06-2024
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
8.785.425₫
Chi tiết
THC 5.347.650₫ /Cont
BILL 1.018.600₫ /B/L
SEAL 254.650₫ /Cont
AMS 1.145.925₫ /B/L
TELEX 1.018.600₫ /B/L
165.395.175₫ 174.180.600₫ 14-06-2024

  • Hiển thị

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.