Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
Tanjung Karang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tanjung Karang, Selangor, Malaysia
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
5.278.250₫
Chi tiết
THC 3.068.750₫ /Cont
BILL 982.000₫ /B/L
SEAL 245.500₫ /Cont
TELEX(if any) 982.000₫ /B/L
4.664.500₫ 9.942.750₫ 15-10-2023
Ho Chi Minh
Tanjung Karang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tanjung Karang, Selangor, Malaysia
40'GP Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
6.751.250₫
Chi tiết
THC 4.541.750₫ /Cont
BILL 982.000₫ /B/L
SEAL 245.500₫ /Cont
TELEX(if any) 982.000₫ /B/L
6.874.000₫ 13.625.250₫ 15-10-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
5.925.000₫
Chi tiết
THC 3.081.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
30.857.400₫ 36.782.400₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
38.204.400₫ 45.314.400₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
38.204.400₫ 45.314.400₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
7.821.000₫
Chi tiết
THC 4.977.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
44.129.400₫ 51.950.400₫ 14-10-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 18 Ngày
Đi thẳng
6.120.000₫
Chi tiết
THC 4.320.000₫ /Cont
BILL 840.000₫ /B/L
SEAL 240.000₫ /Cont
Telex release (if any) 720.000₫ /B/L
21.600.000₫ 27.720.000₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
4.723.875₫
Chi tiết
THC 2.907.000₫ /Cont
BILL 847.875₫ /B/L
SEAL 242.250₫ /Cont
Telex release (if any) 726.750₫ /B/L
3.633.750₫ 8.357.625₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
6.177.375₫
Chi tiết
THC 4.360.500₫ /Cont
BILL 847.875₫ /B/L
SEAL 242.250₫ /Cont
Telex release (if any) 726.750₫ /B/L
3.633.750₫ 9.811.125₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
6.177.375₫
Chi tiết
THC 4.360.500₫ /Cont
BILL 847.875₫ /B/L
SEAL 242.250₫ /Cont
Telex release (if any) 726.750₫ /B/L
3.633.750₫ 9.811.125₫ 30-09-2023

  • Hiển thị

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.