Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
6.630.400₫
Chi tiết
THC 4.499.200₫ / Cont
BILL 1.065.600₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
AMS 828.800₫ / B/L
2.604.800₫ 9.235.200₫ 15-04-2023
Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
5.209.600₫
Chi tiết
THC 3.078.400₫ / Cont
BILL 1.065.600₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
AMS 828.800₫ / B/L
2.723.200₫ 7.932.800₫ 30-04-2023
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
4.854.400₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX 828.800₫ / Cont
9.945.600₫ 14.800.000₫ 14-04-2023
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
6.275.200₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX 828.800₫ / Cont
24.864.000₫ 31.139.200₫ 14-04-2023
Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
4.854.400₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX 828.800₫ / B/L
31.968.000₫ 36.822.400₫ 14-04-2023
Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'GP Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
6.275.200₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX 828.800₫ / B/L
63.936.000₫ 70.211.200₫ 14-04-2023
Ho Chi Minh
New Orleans
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
20'GP Thứ 3 48 Ngày
Chuyển tải
5.801.600₫
Chi tiết
THC 2.960.000₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
AMS 828.800₫ / B/L
TLX 828.800₫ / B/L
40.019.200₫ 45.820.800₫ 14-04-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 4 25 Ngày
Đi thẳng
4.854.400₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX 828.800₫ / B/L
17.760.000₫ 22.614.400₫ 14-04-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 4 25 Ngày
Đi thẳng
6.275.200₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫ / Cont
BILL 947.200₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX 828.800₫ / B/L
37.888.000₫ 44.163.200₫ 14-04-2023
Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Hàng ngày 16 Ngày
Đi thẳng
5.209.600₫
Chi tiết
THC 3.078.400₫ / Cont
BILL 1.065.600₫ / B/L
SEAL 236.800₫ / Cont
TELEX (if any) 828.800₫ / B/L
14.208.000₫ 19.417.600₫ 15-04-2023

  • Hiển thị

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.