Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Người liên hệ: Mr khanh Do

Chức vụ: manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

2021-03-05 14:19

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ref #4690
Ngày đăng: 05-03-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: Call/
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-03-05