Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
-462.000 1.640.100
Handling charge 346.500 VNĐ / Shipment
D/O 577.500 VNĐ / Set
THC 184.800 VNĐ / CBM
CIC 115.500 VNĐ / CBM
CFS 415.800 VNĐ / CBM
1.178.100 31-08-2021
Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 6 2 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
555.840
THC 138.960 VNĐ / CBM
CFS 185.280 VNĐ / CBM
EBS 115.800 VNĐ / CBM
LSS 115.800 VNĐ / CBM
231.600
RR 231.600 VNĐ / CBM
787.440 31-07-2021
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Genoa
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
CY / CY
Thứ 5 31 Ngày
Đi thẳng
460.520 1.957.210
CFS 805.910 VNĐ / CBM
Bill fee 1.151.300 VNĐ / Set
1.243.404
D/O 690.780 VNĐ / Set
THC 115.130 VNĐ / CBM
CFS 368.416 VNĐ / CBM
CIC 69.078 VNĐ / CBM
3.661.134 31-07-2021
Ho Chi Minh
> Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 /Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
1.042.200 509.520
THC 185.280 VNĐ / CBM
CFS 208.440 VNĐ / CBM
LSS 115.800 VNĐ / CBM
347.400
RR 231.600 VNĐ / CBM
EBS 115.800 VNĐ / CBM
1.899.120 31-07-2021
Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
CFS / CFS
Thứ 2 27 Ngày
Chuyển tải
3.241.000 787.100
THC 138.900 VNĐ / CBM
CFS 185.200 VNĐ / CBM
LSS 115.750 VNĐ / CBM
RR 347.250 VNĐ / CBM
4.028.100 31-07-2021
Ho Chi Minh
> Cebu City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cebu City, Cebu, Philippines
CFS / CFS
Thứ 2 25 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
740.800
THC 138.900 VNĐ / CBM
CFS 185.200 VNĐ / CBM
EBS 115.750 VNĐ / CBM
LSS 69.450 VNĐ / CBM
RR 231.500 VNĐ / CBM
740.800 31-07-2021
Ho Chi Minh
> Macao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Macao, Macau
CY / CY
Thứ 2 15 Ngày
Chuyển tải
532.450 856.550
THC 138.900 VNĐ / CBM
CFS 185.200 VNĐ / CBM
EBS 115.750 VNĐ / CBM
LSS 69.450 VNĐ / CBM
RR 347.250 VNĐ / CBM
1.389.000 31-07-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
CFS / CFS
Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
-647.360 2.982.480
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
RR 115.600 VNĐ / CBM
LSS 115.600 VNĐ / CBM
GRI 1.618.400 VNĐ / CBM
FUMI 809.200 VNĐ / Set
2.335.120 30-07-2021
Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 2 Ngày
Đi thẳng
-647.360 739.840
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
EBS 115.600 VNĐ / CBM
LSS 69.360 VNĐ / CBM
RR 231.200 VNĐ / CBM
92.480 31-07-2021
Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
3.699.200 1.803.360
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
Bill fee 462.400 VNĐ / Set
DDC 716.720 VNĐ / CBM
AMS 231.200 VNĐ / Set
EBS 69.360 VNĐ / CBM
5.502.560 31-07-2021

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.