Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi Phụ phí cảng đến Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
Vientiane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vientiane, Viangchan, Laos
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
2.343.330₫
/cbm
118.350₫
phụ phí (Nếu có) 118.350₫ / CBM
118.350₫
phụ phí (Nếu có) 118.350₫ / CBM
2.580.030₫ 15-06-2023
Da Nang
Vientiane
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Vientiane, Viangchan, Laos
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
2.106.630₫
/cbm
118.350₫
phụ phí (Nếu có) 118.350₫ / CBM
118.350₫
phụ phí (Nếu có) 118.350₫ / CBM
2.343.330₫ 15-06-2023
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.655.850₫
CFS 283.860₫ / CBM
LSS 70.965₫ / CBM
DOCS 591.375₫ / Set
VGM 354.825₫ / Set
HANDLING FEE 354.825₫ / Shipment
1.064.475₫
THC 118.275₫ / CBM
CFS 354.825₫ / CBM
D/O 591.375₫ / Set
2.720.325₫ 30-06-2023
Busan
Ho Chi Minh
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
236.600₫
/cbm
1.372.280₫
THC 118.300₫
CFS 141.960₫
WFG 47.320₫
DGR 118.300₫
DOC 946.400₫ / Set
1.324.960₫
THC 141.960₫
CFS 378.560₫
D/O 709.800₫ / Set
CIC 94.640₫
2.933.840₫ 15-06-2023
Nhava Sheva
Ho Chi Minh
Nhava Sheva, Maharashtra, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hàng ngày 17 Ngày
Chuyển tải
118.075₫
/cbm
-
1.133.520₫
THC 165.305₫ / CBM
CFS 377.840₫ / CBM
D/O 590.375₫ / Set
1.251.595₫ 15-06-2023
Busan
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 2/ Thứ 6/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
1.939.300₫
Handling charge 473.000₫ / Shipment
Warehouse charge 402.050₫ / CBM
D/O 709.500₫ / Set
LSS 189.200₫ / CBM
THC 165.550₫ / CBM
1.939.300₫ 30-06-2023
Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 2 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
3.547.500₫
exw (1-5cbm) 3.547.500₫ / CBM
1.513.600₫
Warehouse charge 402.050₫ / CBM
D/O 709.500₫ / Set
THC 165.550₫ / CBM
Handling 236.500₫ / CBM
5.061.100₫ 30-06-2023
Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 2 3 Ngày
Đi thẳng
473.000₫
/cbm
-
1.442.650₫
THC 141.900₫
CFS 378.400₫
CIC 94.600₫
D/O 591.250₫ / Set
HANDLING FEE 236.500₫ / Shipment
1.915.650₫ 30-06-2023
Dalian
Hai Phong
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thứ 6 13 Ngày
Chuyển tải
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
1.797.400₫
Handling charge 473.000₫ / Shipment
D/O 709.500₫ / Set
DCFS 425.700₫ / CBM
DTHC 189.200₫ / CBM
1.797.400₫ 30-06-2023
Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
354.750₫
/cbm
-
1.773.750₫
Handling charge 473.000₫ / Shipment
Warehouse charge 591.250₫ / CBM
D/O 709.500₫ / Set
2.128.500₫ 15-06-2023

  • Hiển thị

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.