Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi Phụ phí cảng đến Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
Durres
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Durres, Albania
Thứ 2 50 Ngày
7.084.000₫ 3.703.000₫
THC 184.000₫ / CBM
CFS 230.000₫ / CBM
LSS 69.000₫ / CBM
EBS 115.000₫ / CBM
RR 575.000₫ / CBM
Doc 805.000₫ / Set
Telex 575.000₫ / Set
Fumi (if any) 575.000₫ / Set
ENS 575.000₫ / CBM
-
10.787.000₫ 31-05-2022
Hai Phong
Keelung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Keelung, Taiwan
Chủ nhật 5 Ngày
232.000₫ 2.644.800₫
THC 185.600₫
CFS 185.600₫
Bill fee 696.000₫ / Set
GRI 812.000₫
LSS 185.600₫
TELEX 580.000₫ / Set
3.155.200₫
D/O 2.784.000₫ / Set
CFS NON-HAZ 324.800₫
LSF 46.400₫
6.032.000₫ 31-05-2022
Hai Phong
Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
Chủ nhật 5 Ngày
116.000₫ 2.412.800₫
THC 185.600₫
CFS 185.600₫
Bill fee 696.000₫ / Set
LSS 185.600₫
GRI 580.000₫
TELEX 580.000₫ / CBM
6.751.200₫
D/O 1.832.800₫ / Set
CFS 742.400₫
LSS 69.600₫
HC 881.600₫ / Set
GATE CHARGE 2.830.400₫ / Set
CAR PARK 394.400₫ / Set
9.280.000₫ 31-05-2022
Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 5/ Chủ nhật 6 Ngày
232.000₫
-
1.276.000₫
D/O 580.000₫ / Set
CFS 696.000₫ / CBM
1.508.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
Thứ 4/ Thứ 5/ Chủ nhật 10 Ngày
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.346.000₫
THC 138.000₫ / CBM
CFS 184.000₫ / CBM
Bill fee 690.000₫ / Set
AFR 115.000₫ / Set
LSS 69.000₫ / CBM
RR 920.000₫ / CBM
FUMI ( IF NEED) 230.000₫ / Set
-
2.346.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
Thứ 5/ Chủ nhật 10 Ngày
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.346.000₫
THC 138.000₫ / CBM
CFS 184.000₫ / CBM
Bill fee 690.000₫ / Set
LSS 69.000₫ / CBM
AFR 115.000₫ / Set
RR 920.000₫ / CBM
FUMI ( IF NEED) 230.000₫ / Set
2.216.280₫
CFS 705.640₫
THC 301.300₫
DO 1.040.750₫ / Shipment
DRS 141.910₫
CIC 26.680₫
4.562.280₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
Thứ 2/ Thứ 4 4 Ngày
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.001.000₫
THC 138.000₫ / CBM
CFS 184.000₫ / CBM
Bill fee 690.000₫ / Set
EBS 115.000₫ / CBM
LSS 69.000₫ / CBM
RR 575.000₫ / CBM
FUMI 230.000₫ / Set
4.600.000₫
Handling charge 527.390₫ / Shipment
CFS 527.390₫
DOCS 1.728.680₫ / Set
GATE 1.757.890₫ / Shipment
LSS 58.650₫
6.601.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
Thứ 2/ Thứ 6 2 Ngày
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.001.000₫
THC 138.000₫ / CBM
CFS 184.000₫ / CBM
Bill fee 690.000₫ / Set
EBS 115.000₫ / CBM
LSS 69.000₫ / CBM
RR 575.000₫ / CBM
FUMI 230.000₫ / Set
7.435.440₫
LCL 418.140₫ / CBM
THC 215.280₫ / CBM
PSA 28.980₫ / CBM
DO 2.980.800₫ / Shipment
AGENCY 579.600₫ / Set
FKL 1.242.000₫ / CBM
DN 662.400₫ / Set
TALLY 331.200₫ / Set
WAREHOUSE CHARGE 496.800₫ / CBM
WASHING 165.600₫ / Set
DIESEL 82.800₫ / Set
FTZ 99.360₫ / CBM
CONGESTION 132.480₫ / CBM
9.436.440₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Chennai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
Thứ 5/ Chủ nhật 17 Ngày
2.070.000₫ 1.311.000₫
THC 184.000₫ / CBM
CFS 276.000₫ / CBM
LSS 276.000₫ / CBM
GRI 575.000₫ / CBM
-
3.381.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
Thứ 5/ Chủ nhật 17 Ngày
2.070.000₫ 1.311.000₫
THC 184.000₫ / CBM
CFS 276.000₫ / CBM
LSS 276.000₫ / CBM
GRI 575.000₫ / CBM
-
3.381.000₫ 31-05-2022

  • Hiển thị

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.